Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla
21st century skills Education technology mediakasvatus opetuksen kehittäminen opiskelijoiden aktivointi opiskelijoiden osallistaminen oppiva yhteisö osallistava oppiminen tieto- ja viestintäteknologia Tutoring
Location: Esityssali 13 -
Time: 3/22/19, 1:15 PM - 1:45 PM (30 minutes)
Target group: Class teachers

Oppilaiden TVT-taidot näkyviksi osaamismerkkien avulla
Alueellinen tutortoiminnan kehittäjäopettaja  at Hämeenlinnan kaupunki sami.heino@hameenlinna.fi


Heino Sami
Heino Sami Alueellinen tutortoiminnan kehittäjäopettaja  at Hämeenlinnan kaupunki sami.heino@hameenlinna.fi 0503476906

Manninen Kalle
Manninen Kalle Luokanopettaja  at Hämeenlinnan kaupunki kalle.manninen@hmledu.fi

Elokuusta 2018 Hämeenlinnassa otettiin käyttöön koko kaupungin perusopetuksen kattavat Osaamismerkkikurssit, jolla pyritään takaamaan kaikille oppilaille tasa-arvoiset lähtökohdat TVT-taitojensa kehittämisessä. Pyrimme luomaan kriteerit ja osaamisen sisällöt, joita tulisi harjoitella kullakin luokka-asteella opettajasta ja koulusta riippumatta. Kriteerit pyrittiin suunnittelemaan niin, että ne olisivat toteutettavissa kaikkien Hämeenlinnan koulujen laitekannoilla ja toimintaympäristöissä. Sähköiset osaamismerkkikurssit on pääsääntöisesti suunnattu oppilaiden käyttöön, mutta ne toimivat myös opettajille listana niistä taidoista, joita lukuvuoden aikana omien oppilaiden kanssa tulisi harjoittaa. Lisäksi opettajilla on mahdollista tarkastella myös omaa osaamistaan ja miettiä esimerkiksi koulutustarpeitaan.

Kurssien sisältöjen harjoittamisessa opettajien käytettävissäon  myös kaupungin digitutorien sekä OppilasAgenttien osaaminen sekä kullttuurikeskus ARXin taidekasvattajien luomat sisällot.

Sähköisen osaamismerkkijärjestelmän keskeisimmät tavoitteet ovat:

  • tehdä oppilaille oma TVT-osaaminen näkyväksi, mikä tuo jäsentyneisyyttä ja mielekkyyttä oppimiseen
  • motivoida oppilaita TVT-taitojen harjoittelussa
  • luoda selkeät minimikriteerit, joita oppilaan tulisi harjoittaa kullakin luokka-asteella
  • tasa-arvoistaa TVT-taitojen harjoittamista koko kaupungissa
  • helpottaa siirtymävaihetta ala- ja yläkoulun välillä, niin että yläkoulun opettajille on tietoa siitä mitä oppilaat ovat alakoulun puolella harjoitelleet
  • antaa opettajalle suuntaviivoja oman opetuksen suunnitteluun
  • antaa opettajalle suuntaviivoja oman TVT-osaamisensa kehittämiseen

LISÄTIETOA: http://bit.ly/osITK19