Event Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2019 starts on March 20, 2019 at 10:00:00 AM +0200
Virtuaalitodellisuutta (VR) vauvasta vaariin
elämyksellinen oppiminen oppiasteet ylittävä yhteistyö virtuaalitodellisuus (VR)
Location: Kavaljeeri -
Time: 3/21/19, 11:15 AM - 12:30 PM (1 hour 15 minutes)
Target group: Class teachers

Virtuaalitodellisuutta (VR) vauvasta vaariin
yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto / opettajankoulutuslaitos merja.juntunen@jyu.fi


Fagerlund Janne
Fagerlund Janne projektitutkija  at Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto janne.fagerlund@jyu.fi

Häkkinen Päivi
Häkkinen Päivi professori  at Jyväskylän yliopisto / koulutuksen tutkimuslaitos paivi.m.hakkinen@jyu.fi

Juntunen Merja
Juntunen Merja yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto / opettajankoulutuslaitos merja.juntunen@jyu.fi

Kainulainen Johanna
Kainulainen Johanna yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto / opettajankoulutuslaitos johanna.kainulainen@jyu.fi

Kyllönen Mari
Kyllönen Mari projektitutkija  at Jyväskylän yliopisto / opettajankoulutuslaitos mari.j.kyllonen@jyu.fi

Ouli Pekka
Ouli Pekka järjestelmäasiantuntija  at Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto pekka.ouli@poke.fi

Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto / opettajankoulutuslaitos mikko.vesisenaho@jyu.fi

Toimintasessiossa on mahdollisuus tutustua VR-teknologian hyödyntämiseen oppimisessa sekä yhteisöllisten ja elämyksellisten kokemuksien mahdollistajana ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Alkuosa koostuu lyhyistä, noin viiden minuutin puheenvuoroista, joissa esittelemme toteuttamiamme oppimiskokonaisuuksia ja projekteja VR:n hyödyntämisestä eri ikäisten kanssa. Puheenvuorojen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus tutustua tarkemmin projekteihin ja testata mm. niissä käytettyjä VR-laitteita ja sovelluksia.

 • varhaiskasvatus:
  Päiväkoti-ikäiset lapset ovat tutustuneet laskemiseen rakentamalla ensin legotaloja ja kopioimalla sen jälkeen samat talot oikeassa mittakaavassa Minecraftiin. Virtuaalitodellisuudessa (Vivecraft) lapset pääsevät vierailemaan itse rakentamissaan taloissa ja esittelemään niitä toisille.
 • perusopetus:
  Perehdymme yhteisölliseen oppimiseen ja VR-teknologioiden pedagosisen hyödyntämisen problematiikkaan: kun käytössä on vain yhdet VR-lasit, miten voi tapahtua laadukasta yhteisöllistä oppimista? Ratkaisuna tähänesittelemme Minecraftin ja sen VR-version Vivecraftin. Kerromme kouluprojekteista, joita olemme tässä peliympäristössä toteuttaneet eri kouluilla Keski-Suomessa.

 • ammatillinen toinen aste:
  VR-teknologia tuo simulaatioympäristöt uudelle tasolle. Esittelemme, miten ammattiopiston logistiikan ja metsäalan opiskelijat hyödyntävät VR-simulaattoreita ammattiopinnoissaan ennen ajoharjoittelun alkua ja saadaan ajoharjoitteluun siirtyminen sujuvaksi.
  Lisäksi kerromme mm. iskä-lapsi -illoista, 3D-suunniteltujen ja -tulostettujen tuotosten esittelystä VR-taidenäyttelyssä,ym. opiskelijoiden kv-toiminnasta VR:n saralla.

 • korkea-aste:
  Opettajankoulutuslaitoksella on käytössä VR-reppu, jossa on kaikki tarvittavat varusteet VR-teknologiaa hyödyntävän oppimiskokeilun toteutukseen. Opeopiskelijoille on myös järjestetty eri kursseihin liittyen työpajoja, joissa he ovat pääseet tutustumaan VR:n mahdollisuuksiin ja hyödyntämiseen oppimisessa. Lisäksi esittelemme tekemiemme VR-tutkimusten uusimpia tuulia.

 • täydennyskoulutus:
  VR-teknologiat ja niiden hyödyntäminen näkyy myös järjestämissämme täydennyskoulutuksissa sekä oman (ammatillisen) asiantuntijuuden kehittämisen projekteissa. Esimerkiksi varhaiskavatuksen opettajat ovat käyneet ammattiopistolla Mine- /Vivecraft-koulutuksessa, ja aine- ja luokanopettajille uutta oppia VR:n mahdollisuuksista viedään erilaisten kehittämishankkeiden kautta yhdessä opettajaopiskelijoiden kanssa.

 • eläkeläiset / vanhukset:
  Ammattiopisto ja kaupunki rakentavat yhdessä pienoismalleista vanhaa Äänekoskea. Palvelutalon vanhukset pääsevät vierailemaan pienoismallissa VR-teknologian avulla ja muistelemaan menneitä. Lisäksi terveyskeskuksen (äly)kuntosalilla pilotoidaan sosiaalialan opiskelijoiden kanssa VR:n käyttöä kuntoutuksessa.

Kaiken tämän uudenlaisen oppimisen ja teknologisen osaamisen kehittämisen on mahdollistanut oppiasteita siltaava yhteistyö ammattioppilaitoksen ja opettajankoulutuslaitoksen kesken. Muutos on todellakin mahdollisuus, kun “amislaiset” kouluttavat “akateemisia”. Silloin päästään oppimisen ytimeen!