MobiiliKoutsi - aina apunasi
21st century skills Artificial intelligence coaching Leadership motivaatio ja oppiminen opiskelu- ja työelämävalmiudet ratkaisukeskeisyys

MobiiliKoutsi - aina apunasi
Hankekoordinaattori  at Heuristica Oy


Coaching - tai suomalaisittain koutsaus - on taito, jonka avulla voimme auttaa toisiamme ja itseämme missä vain ja milloin vain. Opiskelijat, työssäkäyvät, työtä etsivät, ystävät, harrastajat, ikäihmiset, pariskunnat, perheet… kaikki hyötyvät koutsauksesta, joka perustuu hyviin kysymyksiin, tavoitteellisuuteen ja aitoon kuuntelemiseen.

Tällä posterilla esitellään MobiiliKoutsi (työnimi). Se on applikaatio, joka opastaa koutsauksen periaatteet ja auttaa käyttäjää valitsemaan hyviä koutsaus-kysymyksiä joko kaverin koutsaamiseen tai itsensä koutsaamiseen.

Koutsaus on tehokas vuorovaikutuksen menetelmä, jossa koutsi ei konsultin tapaan neuvo asiakastaan tai ratkaise hänen ongelmaansa, vaan koutsi auttaa asiakasta parempaan ajatteluun ja tästä seuraavaan tavoitteen määrittelyyn, toimintaan ja tulokseen.

Koutsaus perustuu aktiiviseen kuuntelemiseen ja hyviin kysymyksiin. Oppimismielessä se on vähän kuin polkupyörällä ajo: sitä ei osaa syntyessään mutta kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa. Opettelu on yksinkertaista, kun pääsee “jyvälle”,  ja harjoittelu tekee mestarin.

Koutsin ei tarvitse olla käsiteltävän asian osaaja. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia: koutsaamalla voit auttaa melkein ketä tahansa ajattelemaan paremmin, ottamaan käyttöön kaikki resurssinsa ja saavuttamaan päämääränsä.

Koutsaus avaa todella monipuolisen työkalupakin etenkin asiantuntijatyöhön. Jokainen tarvitsee ohjausta työssään. Monesti on kuitenkin niin, että paras ja joskus ainoakin asiantuntija on työntekijä itse. Näissä tilanteissa koutsaus sopii hyvin ohjaustyökaluksi, jonka kautta tarkennetaan tavoitteet, määritetään toimenpiteet ja valitaan sopiva etenemistapa ilman, että kukaan kertoo valmista vastausta.

MobiiliKoutsi on ensimmäinen suomalainen coaching-applikaatio. Sitä jatkokehitetään käyttäjäkokemusten ja -toiveiden perusteella, myös tekoälyä hyödyntäen. MobiiliKoutsi on ensimmäisessä vaiheessa applikaatio, joka on koutsilla aina mukana mobiililaitteessa, esim. kännykässä. Koutsi ei tarvitse papereita,vaan hyödyntää applikaation tarjoamia kysymyksiä oman harkintansa mukaan. Jatkossa MobiiliKoutsia voi myös opettaa, eli se kehittyy sitä mukaa, kun sitä käytetään. Se pystyy tallentamaan koutsauskeskustelun ja  “palauttamaan” asiakkaalle hänen vastauksensa. MobiiliKoutsia voidaan myös kehittää verkosta löytyvien koutsaukseen liittyvien aineistojen pohjalta.