Avaruusprojekti 20182a5b
Curriculum Exploratory learning projektiopiskelu

Avaruusprojekti 20182a5b


Avaruusprojekti 20182a5b – on 5 viikon ja 70 oppitunnin mittainen avaruusaiheinen monialainen ja laaja-alaisia taitoja vaativa ilmiöpohjainen oppimisprojekti. Tässä työssä yhdistetään kaksi luokkaa työskentelemään yhdessä pienemmissä ryhmissä. Ryhmien tavoitteena on tehdä sekä tiedollinen että taidollinen työnnäyte oppimastaan, liittyen avaruus-teemaan. Projektin aikana käydään ympäristöopin, englannin, äidinkielen, musiikin ja kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteita läpi. Projektin aikana luokkarajat ylittyvät, kun nuoremmat ja vanhemmat oppilaat työskentelevät yhdessä, ja lisäksi toinen luokista on kaksikielinen, niin kielirikasteisuutta tulee projektiin mukaan tämän myötä myös. Oppilaiden pääasiallinen työskentelyalusta on Google Classroom, mihin heillä on helppo pääsy luokkien Chromebook-tietokoneiden avulla. Opettajien suunnittelualusta on Office356- OneDrivessä jaettuna projektivastaavien opettajien kesken. Skilli-arviointiohjelma tulee projektiimme kokeiluun arviointityökaluna, jotta saamme arviointialustan muokattua vastaamaan projektimme sisältöä, sekä kuvaamaan laaja-alaisten taitojen osaamista ja kehittymistä. Mukana projektissa on myös asiantuntijavierailijoita mm. Helsingin yliopistolta, kirjastosta ja Kirkkonummen Tähtitieteilijäyhdistyksestä rikastuttamassa ja innostamassa projektin kulkua. Projektilla ei ole rahoitusta vaan ideointi, suunnittelu ja yhteistyö toteutuvat opettajien innostuksen ja vapaaehtoistyön voimin.