Ideoidaan ja videoidaan - toiminnallisia inspiraatiomessuja Sipoon tyyliin
21st century skills avoimet oppimisympäristöt elämyksellinen oppiminen motivaatio ja oppiminen opiskelijoiden osallistaminen osallistava oppiminen Well-being technology
Location: Esityssali 13 -
Chairperson: Mika Setälä
Time: 3/21/19, 4:45 PM - 5:15 PM (30 minutes)
Target group: Class teachers

Ideoidaan ja videoidaan - toiminnallisia inspiraatiomessuja Sipoon tyyliin
Erityissuunnittelija  at Sipoon kunta, sivistyspalvelut juhani.karki@sipoo.fi


Sipoossa oppilaat ja opettajat saavat ideoita toiminnallisemman koulupäivän kehittämiseen toiminnallisten tutorien toimesta - messuilla. Tutorit järjestävät messuja, joiden aikana oppilaille ja opettajille jaetaan vinkkejä toiminnallisista työtavoista ja välituntien monipuolistamisesta. Messut järjestetään monipuolisesti koulun oppimisympäristöjä käyttäen sekä sisällä että ulkona. Osallistujina ovat oppilaat useasta alueen kouluista samanaikaisesti, verkostuen ja yhdessä tehden.

Messuilla opastetaan samalla digivälineiden käyttöä. Mm näytetään, kuinka oppitunnin voi toteuttaa toiminnallisemmaksi erilaisia digivälineitä hyödyntäen ja kuinka oppitunnin aikana tapahtuvaa oppimista voidaan tallentaa kuvaamalla, videoimalla ja dokumentoimalla monipuolisesti eri alustoja hyödyntäen. Videot jaetaan sosiaalisessa mediassa, tiedotetaan toiminnasta ja jaetaan inspiraatiota muille opettajille.

Messut ovat olleet suosittuja ja hyödyllisiä sekä oppilaiden että opettjien mielestä.