Työkaluja @amisreformin arjen toteutukseen
ammatillinen koulutus mobiilioppiminen opiskelijoiden osallistaminen
Location: Esityssali 12 -
Chairperson: Teemu Leinonen
Time: 3/21/19, 3:15 PM - 3:45 PM (30 minutes)
Target group: Vocational institution: Experts, planners, supervisors, coordinators

Työkaluja @amisreformin arjen toteutukseen
kustannusjohtaja  at Kustannusosakeyhtiö Otava teuvo.sankila@otava.fi


Sankila Teuvo
Sankila Teuvo , kustannusjohtaja
Kustannusosakeyhtiö Otava
teuvo.sankila@otava.fi +358503737474

Proffo – Professionals for work

Vuoden 2018 aikana syntyi ensimmäinen protoversio Proffo-sovelluksesta. Tämä mobiilissa toimimaan suunniteltu sovellus on tarkoitettu tuomaan ammatilliseen toisen asteen koulutukseen käytännön työvälineitä oppilaitokselle, opiskelijalle ja työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Esitys perustuu kehitysprojektin esittelyyn ja projektissa syntyneen ensimmäisen sovellusversion kokeilusta saatuihin kokemuksiin.

Proffo-palvelun tavoitteena on

        tukea, inspiroida ja motivoida opiskelijaa ammatillisen osaamisen kehittämisessä, tunnistamisessa ja sanoittamisessa sekä puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Sekä tuoda oppimisen sisältöjä helposti saataville.

        auttaa opettajia ja oppilaitoksia varmistamaan, että resurssileikkauksista huolimatta opiskelijat pysyvät mukana, suorittavat opintoja, valmistuvat riittävillä taidoilla ja osaamisella varustettuina sekä työllistyvät tai jatkavat opintojaan.

        helpottaa yrityksiä työssäoppimisen ohjaamisessa, auttaa löytämään oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin, tarjoaa mahdollisuuden varmistaa riittävä osaaminen ja perehdytys jo etukäteen, helpottaa viestintää, arviointia ja raportointia.

Proffo-palvelu on kolmikannan (opiskelija-oppilaitos-työpaikka) yhdistävä mobiilisovellus, joka tuo sekä kolmenkeskisen viestinnän että yhteisten tutkinnon osien sisällöt (YTO-aineet) kaikkien osapuolten saataville ammattiin opiskelun ajaksi. Sovellus helpottaa opiskelijaa oman opintopolkunsa seuraamisessa. Sisältöjen esitys perustuu tiiviiseen konseptiin, joka perustuu motivointiin, perustietojen opiskeluun, soveltamiseen ja oman osaamisen testaamiseen. Kaikki tämä opiskelijan omaan mobiililaitteeseen tuotuna.

 

Digitalisaation hyödyntämistä toisen asteen ammatillisen koulutuksen haasteisiin

Amisreformin tavoitteena on mm. lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. (https://minedu.fi/amisreformi)

Jotta opiskelijat saavuttavat ne taidot ja osaamisen, jota työpaikan saamiseen ja ammatin harjoittamiseen valmistumisen jälkeen vaaditaan, he tarvitsevat tukea vähentyneen lähiopetuksen ja lisääntyvän itseohjautuvuuden tuomiin haasteisiin.

Reformin myötä vastuu kouluttamisesta on entistä enemmän työpaikkojen harteilla.

Yritykset lähestyvät tehtäväänsä eri näkökulmasta kuin oppilaitokset eivätkä aina puhu näiden kanssa samaa (OPS-)kieltä.

Tarvitaan tulkki yrityksen ja oppilaitoksen välille, joka tulkitsee yritysten työelämätarpeet OPSiin peilaten niin, että yritys ja oppilaitos puhuvat samaa kieltä. Työelämä täytyy tarinallistaa opiskelijoille heidän omalla kielellään.

 

Kokeilu ja johtopäätökset

Marraskuussa 2019 pidetyssä kokeilussa sovellus vietiin opiskelijoiden ja opettajien testiin. Tavoitteena testata ensimmäisessä vaiheessa käytettävyyden intuitiivisuutta ja vaikutusta opintojen edistymisen seurantaan. Esityksen aikana esitetään eri osapuolten kokemuksia mobiilisovelluksen käytöstä osana oman tekemisen jäsentämistä ja perussisältöjen oppimista.

Tilaisuudessa puretaan lyhyesti myös opettajien kokemuksia mobiililaitteilla toimivan interaktiivisen materiaalin käytöstä osana opetustaan.

 

Palvelua ovat olleet kehittämässä: Otava Oppimisen palvelut ja ohjelmistokehitysyritys Druid. Testausyhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampo.