ITK2023

opetuksen laatu × osaamismerkit × vaikuttavuustutkimus ×