luovuus × oppimistyylit × tilat ja oppiminen × tutkiva oppiminen ×