Tietotekniikan opetuskäyttö vuonna 2049: TOTYn 30v. kokemuksen reflektio tulevaisuudesta.
Opetusteknologia Oppimisympäristöt tutkiva oppiminen Yksilöllinen oppiminen
Paikka: AREENA-sali -
Puheenjohtaja: Ilomäki Liisa
Ajankohta: 2.12.2021 14.15 - 15.15 (1 tunti)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Tietotekniikan opetuskäyttö vuonna 2049: TOTYn 30v. kokemuksen reflektio tulevaisuudesta.
Yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto ohto.j.j.sabel@jyu.fi


Enkenberg Jorma
Enkenberg Jorma Emer.Prof  at Itä-Suomen yliopisto jeeberg@gmail.com

Karelia-ammattikorkeakoulu, Hatakka Olli
Hatakka Olli Lehtori  at Karelia-ammattikorkeakoulu olli.hatakka@karelia.fi

Häkkinen Päivi
Häkkinen Päivi Professori  at Jyväskylän yliopisto paivi.m.hakkinen@jyu.fi

Jari Kukkonen
Jari Kukkonen Yliopistonlehtori  at Itä-Suomen yliopisto jari.kukkonen@uef.fi 0503589824

Järvelä Sanna
Järvelä Sanna Professori  at Oulun yliopisto sanna.jarvela@oulu.fi

Lehtinen Erno
Lehtinen Erno Professori  at Turun yliopisto erno.lehtinen@utu.fi

Pöysä-Tarhonen Johanna
Pöysä-Tarhonen Johanna Yliopistotutkija  at Jyväskylän yliopisto johanna.poysa-tarhonen@jyu.fi

Sabel Ohto
Sabel Ohto Yliopistonopettaja  at Jyväskylän yliopisto ohto.j.j.sabel@jyu.fi 0505966933

Valtonen Teemu
Valtonen Teemu Akatemiatutkija  at Itä-Suomen yliopisto teemu.valtonen@uef.fi

Vesisenaho Mikko
Vesisenaho Mikko Yliopistonlehtori  at Jyväskylän yliopisto mikko.vesisenaho@jyu.fi

Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikkö (TOTY) käynnisti 1989 Joensuun yliopistossa monia oppimisen tutkimuksen ja kehittämisen säikeitä, jotka ovat 30-vuoden kuluessa kytkeytyneet ja integroituneet kansalliseen ja kansainväliseen tutkimuksen ja opetuksen kenttään. Tämän kehitys on ollut kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä.

 

TOTYn puitteissa on luotu monipuolista tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämiskulttuuria, uudistettu oppimisen ja opetuksen käytänteitä, sekä toteutettu useita tutkimusohjelmia. TOTYn vaikutus on näkynyt tieteen kentässä lukuisissa tutkimusartikkeleissa ja väitöskirjoissa sekä aktiivisessa toiminnassa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuskentässä. TOTYn perintönä on oppimistutkimuksen, pedagogiikan ja tietotekniikan opetuskäytön innovatiivinen ja kansainvälisesti korkeatasoinen tutkimus- ja kehittämistoiminta osana tulevaisuuden oppimisen ja opetuksen ratkaisuja.

 

Paneelikeskustelun ja teemapuheenvuorojen kautta tieto- ja viestintätekniikan oppimis- ja opetuskäytön asiantuntijat luovat näkymiä tulevaisuuteen. Mukana keskustelussa ovat:

 

Professori emer. Jorma Enkenberg, Itä-Suomen yliopisto               

Lehtori Olli Hatakka, Karelia ammattikorkeakoulu

Professori Päivi Häkkinen, Jyväskylän yliopisto                                                          

Professori Sanna Järvelä, Oulun yliopisto

Yliopistonlehtori Jari Kukkonen, Itä-Suomen yliopisto

Professori emer. Erno Lehtinen, Turun yliopisto

Yliopistotutkija Johanna Pöysä-Tarhonen, Jyväskylän yliopisto

Yliopistonopettaja Ohto Sabel, Jyväskylän yliopisto

Apulaisprofessori Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonlehtori Mikko Vesisenaho, Jyväskylän yliopisto

 

Paneelikeskustelussa ja teemapuheenvuoroissa luodaan menneen 30v. kuluessa koostetun asiantuntemuksen pohjalta perusteltu ja jäsentynyt projisointi tulevaisuuteen. Miltä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö näyttää 30v. kuluttua? Avaamme tulevaisuuden näkymiä kolmelta näkökannalta:

 

1. Oppimistutkimuksen kestävät teemat

Mitkä ovat oppimistutkimuksen teemoja (esim. itsesäätely, yhteisöllinen oppiminen, tiedon prosessointi ja representaatiot, algoritmisuus), jotka ovat säilyneet ajassa ja mitkä tulevat säilymään tulevaisuudessakin.

 

2. Pedagogiset käytännöt tulevaisuuden oppimisympäristöissä

Mitkä ovat yksilöllisiä tai yhteisöllisiä oppimisen käytäntöjä, joita tulevaisuuden oppimisympäristöissä tullaan harjoittamaan.

 

3. Tulevaisuuden teknologiat oppimisen ratkaisuna

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on kulkenut trendistä hypeen ja syteen, mutta millaiset teknologiset ratkaisut ovat tulevaisuudessa oppimisen ja opetuksen käytäntöjä.

 

Paneelissa Tietotekniikan opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisyksikön (TOTY) monipuolinen ja mittava asiantuntemus on valjastettu avaamaan ja tulkitsemaan tulevaisuuden heikkoja signaaleita tukemaan opettajien ja tietotekniikan opetuskäytön tutkijoiden ja kehittäjien työtä.