Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevaisuuden taitojen kehittämisessä
opetussuunnitelma Robotiikka Tulevaisuuden taidot tutkiva oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Anne Rongas
Ajankohta: 2.12.2021 16.30 - 17.00 (30 minuuttia)

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet tulevaisuuden taitojen kehittämisessä
Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija  at Riihimäen kaupunki


Esittelemme Riihimäen opetussuunnitelmallisen jatkumon varhaiskasvatuksesta lukion loppuun. Robotisaatio-osaaminen nähdään Riihimäellä tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja siksi sitä opetetaan kaikille lapsille varhaiskasvatuksesta yläkouluun. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja siihen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

Tuomme esityksen aikana esiin robotiikan opetukselle tunnusomaisia piirteitä, joita ovat:

  • Tavoitteena on kehittää ajattelu- ja työskentelytaitoja. Aihepiirin opiskelussa oppilaita kannustetaan ja ohjataan luovuuteen, innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun, ongelmanratkaisuun ja tekemään päätöksiä. 
  • Opiskelu toteutetaan pääosin tiimityönä, jossa yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat hyvin tärkeitä. Robotiikan opiskelun avulla harjaannutetaan myös tietotekniikan käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja.
  • Opiskelun myötä oppilaat saavat kokemuksen siitä, että teknologian toiminta perustuu ihmisen tekemiin ratkaisuihin ja valintoihin. Opinnot innostavat ja rohkaisevat oppilasta tutustumaan ja huomaamaan ympärillä olevaa robotiikkaa ja automaatiota, joka lisääntyy kiihtyvällä tahdilla arjessamme.
  • Robotiikan opiskelu sisältää ongelmanratkaisua, luovuutta, innovointia, suunnittelua, ohjelmoinnillisen ajattelun kehittämistä, mekaniikkaa ja rakentamista.