Curriculum × kustannustehokkuus × oppiasteet ylittävä yhteistyö × visualisointi ×