laaja-alaiset osaamiset × luovuus × oppimistyylit × tilat ja oppiminen ×