Opiskelijoiden kokema hyvinvointi ja oppimaan oppimisen taidot lukiokoulutuksessa
Analytiikka Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 35 -
Puheenjohtaja: Kiili Kristian
Ajankohta: 20.4.2023 13.30 - 14.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Rehtorit ja johtajat

Teuvo Sankila CEO  at Edulyzer teuvo.sankila@edulyzer.com 0503737474


Rynkä Tero , CDO
Edulyzer
tero.rynka@edulyzer.com 0503070792

Sankila Teuvo , CEO
Edulyzer
teuvo.sankila@edulyzer.com 0503737474

Esityksessä käsitellään opiskelijoiden kokemaan hyvinvointiin ja oppimaan oppimisen taitoihin liittyvän datan perusteella tehtyjä huomioita syksyn 2022 ja alkukevään 2023 aikana toteutuneissa hankkeissa. 

Aihealueisiin liittyvää tietoa on kerätty ja analysoitu työkalulla, joka mahdollistaa jatkuvan tiedon keruun, sen reaaliaikaisen analysoinnin ja aktiivisen hyödyntämisen. 

Sovelluksen avulla opetushenkilöstö pystyi reaaliaikaisesti seuraamaan eri aihealueista (mm. opiskelijoiden kokema hyvinvointi ja oppimaan oppimisen taidot) lukio-opiskelijoiden itsensä muodostamaa kuvaa omista valmiuksistaan.

Esityksessä keskitytään erityisesti lukio-opiskelijoilta kerätyn tiedon perusteella tehtyihin havaintoihin ja niiden pohdintaan lukiokoulutuksen laadun ja kehittämisen näkökulmasta. 

Sovelluksessa käytetyt kyselyt on toteutettu yhteistyössä kasvatustieteiden tutkijoiden kanssa. Tiedon keräämisen taustalla olevat käsitteet perustuvat ajankohtaiseen kasvatuspsykologiseen tutkimukseen, ja tarkemmin motivaatiopsykologiaan.