Digiä ja suomen kieltä vahvistamassa
Digiä ja suomen kieltä vahvistamassa
Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen

Heininen Miia Projektipäällikkö  at Diakonia-ammattikorkeakoulu


Heininen Miia , Projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Huovinen Katri , Asiantuntija
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tepsa Johanna , Projektikoordinaattori
Suomen Diakoniaopisto

Posterin pdf-versio

Posterissa esitellään monikulttuuriseen ohjaustyöhön kehitettyjä materiaaleja. Materiaalit tukevat digitaitojen ja suomen kielen oppimista ja niitä voidaan hyödyntää myös koulutus- ja uraohjauksessa.

Materiaalit on kehitetty tukemaan maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia, Niitä voidaan soveltaa laajasti erilaisiin ohjaus- ja opetustilanteisiin monien kohderyhmien kanssa.

Materiaaleista löytyy muun muassa:

  • Selkeä opas opiskeluun, jossa suomalainen koulutusjärjestelmä on kuvattu selkokielisesti. Oppaassa on myös harjoitteita aihepiiristä ja opiskelutaitojen ja -valmiuksien tukemiseen.

  • Vahvuuskortit ja Minä pidän -kortit, jotka on kehitetty erityisesti aikuisten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistamiseen. Kortit ovat selkokielisiä ja kuvallisia ja niistä löytyy lisäksi useita eri kieliversioita.

  • Monikieliset sanastot, jotka tukevat opiskelu-, työnhaku- ja digitaitoja. Sanastojen avulla voidaan tukea suomen kielen oppimista opiskelussa ja työnhaussa.

  • Digiharjoitteita, jotka on kehitetty tukemaan digitaalisten taitojen karttumista.

Materiaalien avulla voidaan kannustaa oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen matalalla kynnyksellä. Näin mahdollistetaan onnistuneita oppimisen kokemuksia moninaisille oppijoille.

Materiaalit on tuotettu Digillä opin portaille -hankkeessa (ESR) ja ne ilmentävät hankkeen tuloksia. 

Tutustu hankkeeseemme: https://opinportailla.diak.fi/hankkeet/digilla-opin-portaille/.