Verkkotutkinnot – mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen ja yhteistyöhön
Verkkotutkinnot – mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen ja yhteistyöhön
Etäopetus Hyvät käytänteet

Verkkotutkinnot – mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen ja yhteistyöhön
Kullaslahti Jaana tutkijayliopettaja  at HAMK


Joshi Marjo , johtava asiantuntija
Turku AMK

HAMK, Kullaslahti Jaana
Kullaslahti Jaana , tutkijayliopettaja
HAMK

Mäenpää Kati , lehtori (digipedagogiikka, opinto-ohjaus)
Oamk

Timonen Päivi , lehtori, verkkopedagogi
HUMAK

Valkki Outi , lehtori
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Posterin pdf-versio

Posterin tarkoituksena on esitellä FONE (Flexible Online Education) eli Kansallisen verkkotutkintoverkosto -hankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena on luoda kansallinen verkkotutkintoverkosto, joka tarjoaa puitteet ja toimintamallit joustavan koulutuksen tarjoamiselle korkeakoulun ja työelämän tarpeisiin kestävän kehityksen ja jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti. Samalla vahvistetaan yhteistyötä verkkotutkintoja kehittävien toimijoiden välillä. Verkoston tavoitteena on yhteistyössä tukea korkeakouluopetuksen digipedagogista kehittämistä sekä opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia uusien teknologioiden ja innovaatioiden avulla. Lisäksi tavoitteena on uusien, olemassa olevien tai vielä hahmottumattomien verkkotutkintojen kartoittaminen ja ennakointi kansalliseen tarjontaan. 

 

Hanketyö perustuu neljään tulevaisuuden visioon verkkotutkinnoista: vapaasti opiskelijan valinnoista muodostuva verkkotutkinto; perinteisestä kampusopiskelusta verkkotutkintoon siirtyminen; uusien verkkotutkintojen luominen yhteistyössä; olemassa olevien tutkintojen tarjoaminen yhteistyössä. Visiot syntyivät aiemmassa valtakunnallisessa eAMK hankkeessa. FONE hanke on jatkanut visioiden työstämistä seuraavin kysymyksin: Mikä on kansallisen verkkotutkintoverkoston rooli visiossa? Mitkä ovat valtakunnallisen verkkotutkintoverkoston mahdollisuudet ja haasteet? 

 

Visioiden pohjalta on hankkeessa rakenteilla alakohtaisia verkkotutkintoverkostoja sekä koottu verkkotutkintojen hyviä käytäntöjä ja selvitetty eri sidosryhmien tarpeita ja odotuksia verkkotutkinnoista.  Ennakointityön tuloksena on tunnistettu neljä tulevaisuuden skenaariota verkkotutkinnoille: vastuullinen pedagogiikka, maakuntien “Business as usual”, keskittynyt tulevaisuus ja työelämäläheiset korkeakoulut. Hankkeessa on tunnistettu korkeakoulujen Digivisio2030 hankkeen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat verkkotutkintoverkostoille. 

Posteriesitys rakentuu kolmesta seuraavasta teemasta valikoiden huikeat vaihtoehdot oppimisen ihanuudelle :

 

  1. 1. Verkkotutkintoverkoston luominen ja yhteistyön vahvistaminen. 
    Mistä on kyse verkkotutkintoverkostossa? Miten luoda verkkotutkintoverkostoa? Miten päästä mukaan verkkotutkintoverkostoon? Esimerkkejä olemassa olevista ja rakenteilla olevista verkostoista. 

  1. 2. Kokemuksia ja hyviä käytänteitä kansallisten verkkotutkintojen toimintamalleista.  
    Miten toteutetaan englanninkielistä kansainvälistä verkkotutkintoa? Miten tuetaan yhteisöllisyyttä verkkotutkinnoissa? Miten voitaisiin hyödyntää virtuaalitodellisuutta tulevaisuudessa verkkotutkinnoissa? 

  1. 3. Verkkotutkintojen ennakointia ja tulevaisuutta.  
    Miltä verkkotutkintojen tulevaisuus näyttää? Millaisissa ympäristöissä koulutusorganisaatiot kehittävät ja kehittyvät? Verkkotutkintojen ja verkko-oppimisen tulevaisuuden visioit ja skenaariot. 

 

Kutsumme osallistujia posterin äärelle jakamaan kokemuksiaan ja ideoitaan verkkotutkintoverkoston kehittämiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.