Generation AI - tekoälysukupolven teknologiakasvatusta kehittämässä
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Tekoäly
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Generation AI - tekoälysukupolven teknologiakasvatusta kehittämässä
Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto jari.laru@oulu.fi 0405118478


Laru Jari , KT, yliopistonlehtori
Oulun Yliopisto
jari.laru@oulu.fi 0405118478

Tässä posteriesityksessä esitellään Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoit- tamaa Generation AI hanketta. 235 Hankkeessa rakennetaan perustaa, jonka päälle voidaan rakentaa "AI-sukupolven" teknologiakas- vatusta: teknologiakasvatusta, joka ottaa huomioon tekoälyn toimintaperiaatteet, sen tarjoamat mahdollisuudet ja dynaamiset vaikutukset–unohtamatta sen puutteita ja riskejä tai sitä kuinka teko- älyjärjestelmät voivat kasvattaa vastakkainasettelua, syrjintää, turvattomuutta ja rapauttaa luotta- musta. Hanke tuo yhteen teknologian kehittäjät, koulut, viranomaiset, yritykset ja kansalaisjärjestöt. Se vahvistaa lasten ja nuorten kykyä kohdata teknologian globaaleja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja tuottaa opettajien käyttöön pedagogisia työkaluja oppimisen murrokseen. Lasten ja nuorten oi- valluttaminen teknologiasta, josta tulevaisuuden yhteiskunta on enenevässä määrin riippuvainen, on yksi 2000-luvun merkittävimmistä haasteista. Tämän haasteen innostamana "Generation AI"- hanke tuottaa ja terävöittää tieteellistä ymmärrystä, joka mahdollistaa AI-sukupolven osaamistar- peisiin vastaavat koulutusratkaisut