Ammatillisten oppilaitosten digikyvykkyys
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt

Ammatillisten oppilaitosten digikyvykkyys
Peltonen Marika Digikoordinaattori  at Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia


Koponen Laura , Digikoordinaattori
Gradia

Peltonen Marika , Opetusteknologian asiantuntija
Gradia

Viime aikoina on määritelty ja tehty erilaisia strategisia suunnitelmia yrityksissä, kunnissa ja oppilaitoksissa organisaatioiden digikyvykkyydestä, sen tulevaisuudesta, tavoitteista sekä toteutumisesta. Organisaation digikyvykkyyden määrittely sekä sen arviointi on kuitenkin ollut haastavaa ja siihen ei ole ollut saatavilla työkaluja. Erityisesti oppilaitosten digikyvykkyyden mittaamiseen ei ole ollut arviointityökalua ja mittaria. Euroopan komission DigComp kehys digitaalisen kompetenssin arviointiin on tarkoitettu yksilöille ei organisaatioille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut ammatillisen koulutuksen digikyvykkyyden säännöllisen mittaamisen ja ensimmäinen kyselykierros on tehty keväällä 2021, tässä esityksessä esiteltävää itsearviointityökalua voi käyttää myös kyvykkyyden kehittämisen välineenä.

Kansainvälisessä AdMiC- hankkeessa on kehitetty itsearviointityökalu, jolla oppilaitos pystyy arvioimaan omaa digikyvykkyyttään. Työkalu on kehitetty erityisesti ammatillisille oppilaitoksille, mutta sopii varmasti myös muihin oppilaitoksiin. Itsearviointityökalu perustuu brittiläisen IKE-instituutin kehittämään digikyvykkyyden kehykseen (https://ikeinstitute.org/product/digital_maturity_assessment).

Esityksessämme kuvailemme lyhyesti digikyvykkyyden peruspilareita oppilaitoskontekstissa. Käymme lyhyesti läpi organisaatioiden digikyvykkyyden kehittämisessä olevat perusperiaatteet. Esityksen aikana esittelemme itsearviointityökalun sekä kerromme sen kehittämisestä. Itsearviointityökalua käytettyään organisaatio saa vinkkejä siitä, miten edistää oman organisaationsa digikyvykkyyttä. Digikyvykkyyden kehittämisen avuksi hankeessa on kehitetty hyvien käytänteiden oppas sekä tiivis oppimisympäristö. Esittelemme esityksen aikana sekä hyvien käytänteiden oppaan että oppimisympäristön.

Lopuksi tarjoamme innokkaille mahdollisuutta osallistua itsearviointityökalun pilottiin vielä kevään 2023 aikana.


Track attachment