Verkko-oppimismateriaalit osaamisen kehittämisessä
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Virtuaaliympäristöt
(1 tunti 30 minuuttia)

Heino Sami Customer Success Manager  at Microsoft


Lehto Tanja , Digiskills Specialist
Eduhouse

Microsoft Oy, Äyräs Vesa
Äyräs Vesa , Toimiala-asiantuntija
Microsoft Oy

Miten ratkaista eriaikaiseen digitaalisten palvelujen käyttöönottoon ja hyväksymiseen, sekä henkilöstön eritahtiseen oppimiseen liittyviä haasteita? Miten digitaalisia osaamisen kehittämisen palveluja voi hyödyntää osaamisen kehittämisessä ja seurannassa?

Vuorovaikutteisessa työpajassa 

- haemme ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä vertaisoppimisen ja harjoitusten avulla

- opimme hyödyntämään ja jalkauttamaan käytössä olevia osaamisen kehittämisen resursseja mahdollisimman tehokkaasti


Työpaja soveltuu erityisen hyvin oppilaitosjohdolle ja osaamisen kehittämisen parissa työskenteleville opettajille.