Virtuaalistudio
Virtuaalistudio
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt

Kaasinen Kari Projektipäällikkö, lehtori  at Kpedu


Erkkilä Janne , Tuottaja, tutkintovastaava, lehtori
Kpedu

Kaukonen Niko , Projekti-insinööri, virtualisoija, opettaja
Kpedu

Kiviharju Juha , Ohjaaja, lehtori
Kpedu

Posterin pdf-versio

Toisen asteen ammatillinen oppilaitos on toteuttanut EAKR-rahoituksella Euroopankin mittakaavassa ainutlaatuisen media-alan oppimisympäristön, virtuaalistudion. Koulutuksen kehittämisen lisäksi hankkeessa pilotoidaan virtuaalistudion käyttöä maakunnan yritysten kanssa. 

Yrityspilotit toteutetaan osana oppilaitoksen media-alan koulutusta. Piloteissa media-alan opiskelijat osallistuvat tuotantoon eri rooleissa ohjaajana, studio-ohjaajana, kamerarobotiikan käyttäjänä, kuvaussihteerinä, virtuaalioperaattorina, äänitarkkailijana ja valaistuksen tarkkailijana ja varsinaisina esiintyjinä. 


Esituotannossa teknisen suunnittelun opiskelijat mallintavat yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa virtualisoitavia esineitä ja ympäristöjä.

Posterissa esitellään 31.8.2023 kestävän Virtuaalistudio-hankkeen tähänastisia tuloksia. Eri asiantuntijat - tuottaja, monikameraohjaaja ja virtualisoituja ympäristöjä ja esineitä kehittävä hankeinsinööri - päivystävät vuorotellen ja kertovat omasta näkökulmastaan hankkeen saavutuksista ja tavoitteista.