Teamsin, Moodlen ja sharePointin yhdistäminen opetuksessa
Teamsin, Moodlen ja sharePointin yhdistäminen opetuksessa
Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt

Teamsin, Moodlen ja sharePointin yhdistäminen opetuksessa
Turunen Hannu Lehtori  at Metropolia Ammattikorkeakoulu


Turunen Hannu , Lehtori
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Posterin pdf-versio

Oppimisympäristöjä löytyy monenlaisia ja kaikissa on vahvuutensa mutta myös heikkoutensa. Täydellistä, opettajan kaikkia tarpeita tyydyttävää oppimisympäristöä ei löydy helposti. Tässä posterissa näytän, kuinka voidaan rakentaa joustava ja helposti päivitettävä oppimisympäristö käyttäen MS Teamsin, SharePointin ja Moodlen parhaita puolia. Teams toimii hyvin tiedottamiseen ja vuorovaikutteisten oppituntien pitämiseen sekä niiden tallentamiseen. SharePointiin voi rakentaa visuaalisen oppimateriaalin, jonne on helppo linkittää videoita ja muuta internetin materiaalia. Moodle tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tehtävätyyppejä, jotka voivat olla myös automaattisesti tarkastuvia. Teamsin avulla kaikki kolme alustaa yhdistetään yhdeksi monipuoliseksi oppimisympäristöksi, jossa myös yksilöllinen eteneminen on mahdollista. SharePoint ja Moodle mahdollistavat materiaalin jakamisen usean opettajan kesken ja niiden yhteiskehittäminen on mahdollista. Tämä ratkaisu kehitettiin ammattikorkeakoulun fysiikan opetukseen etäopetusaikana. Järjestely ei ole kuitenkaan sidottu oppiaineeseen ja toimii yhtä lailla lähiopetuksessa kuin etäopetuksessa. Opiskelijapalautteen perusteella ratkaisu oli onnistunut ja se tuki opiskelijoiden oppimista vahvasti.