Energia-alan ammatillinen jatkokouluttautuminen mikrokurssien avulla
Energia-alan ammatillinen jatkokouluttautuminen mikrokurssien avulla
Etäopetus Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt

Gröndahl Hanna Projektityöntekijä  at Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy


Aejmelaeus Monica , Digipedagogiikan asiantuntija
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Gröndahl Hanna , Tutkimusavustaja
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Posterin pdf-versio

Uudellamaalla on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii muutosta energiantuotantotapoihin muun muassa uusiutuvan energian tuotantoa lisäämällä ja kasvihuonekaasupäästöjä tuottavan energiantuotannon minimoimisella. Haluamme tarjota ratkaisun osaamisvajeeseen tuottamalla kaikille avointa oppimismateriaalia, jolla tuetaan vihreää siirtymää. Hankkeen alussa toteutimme haastatteluita palvelumuotoilun keinoin ja tutkimme miten täysipäiväisesti työssäkäyvät energia-, kiinteistö- ja rakennusalojen ammattilaiset haluaisivat kehittää asiantuntijuuttaan liittyen energiasiirtymään. Lisäksi tutkimme minkälaisia aiempia kokemuksia heillä oli opiskelusta työn ohella. Olemme esitelleet tutkimustamme konferensseissa Suomessa ja kansainvälisesti.  

 

Hankkeessa konseptoidaan Energy Hub Living Lab -ympäristö. Siinä energia- ja talotekniikan yrittäjät ja yritykset henkilökuntineen voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua oppimismateriaalia, osaksi virtuaalisesti ja osaksi fyysiseen ympäristöön sidottuna. Hankkeen aikana Energy Hub Living Lab liitetään kansallisten ja kansainvälisten hubien verkkoon. 

 

Hanke aloitti toimintansa syyskuussa 2021 ja se jatkuu elokuuhun 2023. Palvelumuotoilun keinoin toteutettujen haastatteluiden lisäksi teimme laajan kartoitukse uusimaalaisten pk-yritysten lisäkoulutustarpeista liittyen vihreään siirtymään. Tutkimustulosten analysoinnin jälkeen aloimme tuottaa tarpeisiin vastaavaa monipuolista oppimismateriaalia. Tiimissämme on opettajia, tutkimusinsinöörejä sekä palvelumuotoilun, digipedagogiikan ja viestinnän asiantuntijoita. Hanke toteutetaan useamman organisaation yhteistyönä.  

 

Oppimismateriaali toteutetaan rakentamalla mikrokursseja Moodle-alustalle. Kurssin suorittaneet saavat osaamismerkin, jolla he voivat todentaa uuden saavutetun osaamisensa. Kurssit rakennetaan siten, että opettajat ja tutkimusinsinöörit tuottavat sisällöt ja digipedagogiikan ja palvelumuotoilun asiantuntijat muotoilevat oppimismateriaalin pedagogisesti laadukkaaseen ja tarvekartoituksen mukaiseen esitystapaan Hankkeessa oppimismateriaalien palvelumuotoilu tehdään oppijalle helppokäyttöiseksi, joustavaksi ja kevyeksi siten, että osaamista voi täydentää missä ja koska vain. 

 
Viestinnän asiantuntija huolehtii kurssien visuaalisesta ilmeestä. Olemme ostaneet ulkopuoliselta taholta saavutettavuusselvityksiä ja kouluttaudumme jatkuvasti aiheen piirissä. Meille on elimellisen tärkeää tuottaa saavutettavaa oppimismateriaalia, jotta kaikilla on mahdollisuus tutustua kursseihimme ja oppia lisää. 

 

Olemme jo tuottaneet mikrokursseja liittyen energiatekniikan ja -tuotannon perusteisiin, energiasysteemeihin, aurinkosähköjärjestelmiin, lämpöpumppuihin, hybridilämmitysjärjestelmiin sekä rakennuksen lämmitystarpeeseen. Jatkossa tuotamme mikrokursseja liittyen tekniseen myyntiin, korkean paikan asennuksiin sekä rakennusautomaatioon.