Koulun digitaalinen ensiapukaappi
Koulun digitaalinen ensiapukaappi
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt

Ilola Marianne Kehittäjäopettaja  at Tampereen kaupunki


Ilola Marianne , Kehittäjäopettaja
Tampereen kaupunki

Michael Vallery , Tutkija
Tampereen Yliopisto

Okkonen Jussi , yliopistotutkija
Tampereen Yliopisto

Posterin pdf-versio

Miten tukea koulun toimintaa digitaalisessa yhteiskunnassa? Miten taata oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä muuttuvassa oppimisympäristössä? Mistä hakea apua digipulmiin? 2000-luvun taidot ja laaja-alainen osaaminen sekä niihin vastaaminen tuovat uudenlaisia haasteita koulumaailmaan. Digitalisaatio on muuttanut opettamista, opiskelua sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä voimakkaasti kuluneiden vuosien aikana. Uusia sähköisiä toimintaympäristöjä tulee jatkuvasti, eikä aina ole aikaa huolelliseen käyttöönottoon. Sitä helpottamaan olemme lähteneet DiLiPoCo-hankkeessamme rakentamaan monimediaista tukimateriaalialustaa helpottamaan kiirettä ja edistämään digitaalisen lukutaidon kehittymistä. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19 –pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen aikana toteutettujen kyselyjen pohjalta on rakennettu sähköinen ohje- ja tukimateriaalialusta sekä opettajille että huoltajille. Alusta pitää sisällään esimerkiksi kodin ja koulun välistä sähköistä viestintää tukevien pikaohjeiden lisäksi opettamista ja opiskelua helpottavia ratkaisuja erilaisten monimediaisten materiaalien keinoin. Alustalle on koottu myös olemassa olevia materiaaleja työskentelyn ja opiskelun tueksi. Materiaalien toimivuutta testataan tamperelaisessa pilottikoulussa eri toimijoiden avulla. ITK:ssa esittelemme alustan tämänhetkistä sisältöä ja erilaisia ratkaisuja. Tällä hetkellä kehittämistyö on vielä kesken, joten tutkimuksen ja ratkaisujen laajempaa vaikuttavuutta on vaikeaa arvioida. Uskoisimme kuitenkin, että hyötyinä tulevat olemaan esim. koulujen muuttuneet toimintatavat digitaalisissa ympäristöissä konkreettisten työkalujen käyttöönoton myötä.