DigiLukiseula – luku- ja kirjoitustaidon digitaalinen arviointivälineistö luokille 1 - 9
DigiLukiseula – luku- ja kirjoitustaidon digitaalinen arviointivälineistö luokille 1 - 9
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia

Riikka Heikkilä Vastaava tutkija  at Niilo Mäki Instituutti


Heikkilä Riikka , Vastaava tutkija
Niilo Mäki Instituutti

Korpivaara Pirita , Projektisuunnittelija
Niilo Mäki Instituutti

Niilo Mäki Instituutti, Niskakoski Maria
Niskakoski Maria , Hankevastaava
Niilo Mäki Instituutti

Posterin pdf-versio

Posterissa kuvataan Niilo Mäki Instituutin sähköiset luku- ja kirjoitustaidon tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1 - 9.

Digitaaliset arviointivälineet helpottavat ja nopeuttavat opettajan ja erityisopettajan arviointityötä: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen onnistuvat koko opetusryhmälle yhden oppitunnin aikana. Riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin voidaan sähköisen seulan avulla tunnistaa luotettavasti ja vaivattomasti, mikä mahdollistaa varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien antamisen oppilaille aiempaa nopeammin.

DigiLukiseula on luku- ja kirjoitustaidon digitaalinen arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ne oppijat, joilla on riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin. DigiLukiseula on aiemmin palvellut yläkoulun ja toisen asteen opiskelijoiden sekä aikuisten arvioinnissa. Nyt tämä tutkimusperustainen menetelmä on normitettu myös alakouluun ja palvelee nyt koko opetuksen jatkumoa perusasteen alusta toiselle asteelle.

Posterissa esitellään DigiLukiseula-perheen toteutusta ja seulan avulla toteutettavaa luku- ja kirjoitustaitojen arviointia.