Opettajan työn keventäminen digipedagogisella suunnittelulla
Opettajan työn keventäminen digipedagogisella suunnittelulla
Arviointi Hybridiopetus Hyvät käytänteet

Opettajan työn keventäminen digipedagogisella suunnittelulla
Monica Aejmelaeus Digipedagogiikan asiantuntija  at Aejmelaeus Monica


Aejmelaeus Monica , Digipedagogiikan asiantuntija
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Posterin pdf-versio


Haluan esittää miten rakensimme opettajan kanssa hänen opintojaksonsa sellaiseen muotoon, joka on opettajalle kevyempi, mutta myös opiskelijalle mielekäs. Haluan esittää tämän posterina, sillä aion lisätä siihen kuvakaappauksia ja on hyödyllistä, jotta sisältöön voi perehtyä rauhassa ja omaan tahtiin.

Tarkoituksena oli vähentää opettajan työtaakkaa opintojaksolla, jolla hän toimi ainoana opettajana. Hän ei halunnut automatisoida kaikkia tehtäviä. Hänelle oli myös tärkeää antaa yksilöllistä palautetta opiskelijoille koko kurssin ajan. Aiemmin hän oli joutunut arvioimaan tällä opintojaksolla satoja esseetehtäviä. Hän halusi käyttää aikaansa luentojen pitämiseen ja kattavan palautteen antamiseen. Lähdimme kehittämään rakennetta, joka olisi pedagogisesti laadukas, mutta myös hieman kevyempi opettajalle. Tarkoituksena oli luoda selkeä, toimiva kokonaisuus, jota opiskelijan ja opettajan olisi helppo seurata.

Opintojakso koostui kahdeksasta luennosta, joita jokaista seurasi tehtävä ja opintojakson lopuksi oli vielä lopputehtävä. Koostimme Moodle-työtilan ennen toteutuksen alkua siten, että opettajan ei tarvinnut opintojakson aikana lisätä Moodleen mitään eikä muuttaa mitään. Hän ainoastaan tarkisti opiskelijoiden tehtäviä ja antoi niistä yksilöllistä palautetta. Ratkaisimme esseiden tarkistusten määrän vähentämisen niin, että loimme kolme ryhmäkeskustelutehtävää niin, että jokaisen opiskelijan oli vastattava kahteen opettajan määrittelemään kysymykseen ja sen jälkeen kommentoitava kahden muun opiskelijan kirjoitusta. Rakensimme keskustelualueen niin, että opiskelijat näkivät muiden vastaukset vasta sen jälkeen, kun he olivat lähettäneet omansa. Tämä motivoi kirjoittamaan huolellisia vastauksia.

Laitoimme näkyviin sanalaskurin, jotta keskustelun tarkastus opettajan osalta nopeutuisi. Hänen ei ollut tarkoitus lukea keskusteluita kokonaan läpi, vaan hän teki satunnaistarkastuksia. Lisäksi tämä toteutustapa mahdollisti sen, että opiskelijat saivat palautetta muilta opiskelijoilta. Tämä myös loi vuorovaikutusta opiskelijoiden välille. Opintojakson lopussa oli tenttityökalulla tehty automaattisesti tarkistuva tosi/epätosi-tehtävä, jolla vielä mitattiin opiskelijoiden osaamista.

 

Tehtävät ja ryhmäkeskustelut oli ketjutettu edistymisenseurannan avulla niin, että seuraavaan pääsi vasta kun oli suorittanut aiemman tehtävän hyväksytysti. Opintojaksolle osallistui hieman yli 50 opiskelijaa ja yhdeltäkään heistä ei tullut kysymyksiä liittyen tehtävien suorittamiseen tai Moodle työtilan toimivuuteen, sillä kaikki toimi sujuvasti.