Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Uudet digipedataidot 0-100! täydennyskoulutusta opettajille
Hybridiopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Koistinen Hanna Projektitutkija  at Itä-Suomen yliopisto hanna.koistinen@uef.fi +358 407071812


Aalto Anna-Reetta yliopisto-opettaja  at Turun yliopisto anna-reetta.aalto@utu.fi +358 50 307 6395

Aavikko Lotta projektitutkija  at Jyväskylän yliopisto lotta.k.aavikko@jyu.fi +358 50 4492959

Koistinen Hanna projektitutkija  at Itä-Suomen yliopisto hanna.koistinen@uef.fi +358 407071812

Rantanen Sanna yliopisto-opettaja  at Turun yliopisto sanna.ma.rantanen@utu.fi

Uudet digipedataidot 0-100! on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke opettajille. Lähestymme koulutuksissa digitaitoja lempeästi pedagogiikka edellä. 

 

Koulutuksen pääasiallisena kohderyhmänä ovat perusopetuksen opettajat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea digipedagogisissa taidoissa. Koulutuksia voi suorittaa etänä verkkokoulutuksena joko itsenäisesti tai ohjatusti. Koulutushanke sisältää neljä opintojaksoa, jotka muodostavat yhdeksän opintopisteen kokonaisuuden. Osioiden tavoitteena on muodostaa selkeä polku, joiden kautta osallistujat voivat kehittää digipedagogista osaamistaan. 

 

Tavoitteena hankkeessa on tukea käytännössä opetuksessa kokeiltujen    ideoiden ja hyvien käytänteiden jakaminen opettajien ja koulujen välillä. Ajatuksena on tukea digitaalisten välineiden käyttöä koulujen arjessa ja tarjota turvallinen väylä erilaisten opetusvälineiden kokeilemiseen omassa työssä. Koulutuksissa lähdetään liikkeelle perusteista. Digitaalisia välineitä ja ympäristöjä koulutuksessa esitellään pedagogiikka edellä. Sekä verkkokoulutukset ja ohjatut toteutukset mahdollistavat opettajien kohtaamiset ympäri Suomen.  Koulutuksen tavoitteena on edistääUusien Lukutaitojen avulla yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen osalta 

 

 

Posterin tavoitteena on jakaa ideoita verkkokoulutusympäristöstä opettajien täydennyskoulutuksen foorumina. Posteri antaa kuvauksen Uudet digipedataidot 0-100! koulutuskokonaisuudesta, sen tavoitteista ja päämääristä. Posterissa jäsennämme koulutuskokonaisuuden polkuna, joka etenee osioittain.  Polku alkaa oman digiosaamisen alkukartoituksesta kohti suunnittelua, josta edetään digivälineiden kokeilemiseen omassa työssä.  

 

Posteriin on liitetty QR-koodeilla osiokohtaisesti taustatietoja.  Posteriin kytketyt digitaaliset sisällöt antavat myös vinkkejä opetussovelluksen pedagogisesta käytöstä. Posteriin voidaan QR-koodin avulla kytkeä myös ITK-seminaarivieraita osallistavia sisältöjä, jolloin kouluttajien olisi mahdollista kerätä ideoita digivälineiden pedagogisesta käytöstä seminaarivierailta. Tämä antaisi meille mahdollisuuden kehittää koulutusta opettajien omista tarpeista ja koulutusalan asiantuntijoiden havainnoista käsin. 

Posterista olisi tavoitteena painattaa kortti, josta saisi QR-koodin kautta posterissa esitellyt vinkit ja materiaalit tuomisina kotiinsa.  Seminaarivieraille toivomme antavamme ideoita verkkokoulutuksen osallistavista käytänteistä ja vuorovaikutuksen lisäämisestä osallistujien välillä. Tarjoamme myös maistiaisia koulutuksemme sisällöistä.  

Jaamme käytännön esimerkkejä kouluissa kokeilluista digipedagogista ideoista ja toimivista toimintatavoista. Kerromme opettajien palautteesta ja kokemuksista koulutukseen osallistumisesta. Haluamme myös esitellä ITK-messuilla koulutustamme mahdollisuutena tulla kehittämään omia digipedagogisia taitojaan.