STEAM-prosessi tutuksi ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
(1 tunti 30 minuuttia)

Vorne Paula projektipäällikkö  at Oulun kaupunki


Manninen Maikki , TVT-kehittäjäopettaja
Oulun kaupunki

Vorne Paula , projektipäällikkö
Oulun kaupunki

Työpajassa käydään toiminnallisesti läpi STEAM-prosessi ja sen hyödyntämistä opetuksessa sekä jaetaan ideoita monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen perusopetuksessa. STEAM-prosessi on Oulussa monista eri prosessimalleista räätälöity malli, jonka avulla STEAM-oppimiskokonaisuuksista tulee oppilaita aktivoivia ja osallistavia. 

Työpajan aikana käydään läpi STEAM-prosessin kaikki vaiheet. Lisäksi jaetaan vinkkejä siihen miten eri tavoin monialaisia oppimiskokonaisuuksia on toteutettu eri luokka-asteilla perusopetuksessa. Tämä workshop sopii kaikille perusopetuksen parissa työskenteleville.