Englannin ja ruotsin yhdistelmäopinnot lukiossa
Englannin ja ruotsin yhdistelmäopinnot lukiossa
Etäopetus Hyvät käytänteet

Englannin ja ruotsin yhdistelmäopinnot lukiossa
Salminen Tuija Kieltenopettaja  at Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia


Salminen Tuija , Kieltenopettaja
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Viitanen Heli , kieltenopettaja
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

Posterin pdf-versio

Lukion uusi valtakunnallinen opetussuunnitelma astui voimaan elokuussa 2021. Opetussuunnitelma kannustaa eri oppiaineiden yhteistyöhön. Sitä varten kaikki aineet on kirjattu eri laajuisina moduuleina, mikä mahdollistaa moduulien yhdistämisen oppiainerajat ylittäviksi opintojaksoiksi.

Meillä kielten opettajina on ollut halu yhdistää rohkeasti kahden eri kielen, ruotsin ja englannin, alkavat pakolliset opinnot yhdistelmäksi, jossa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa ENA1 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (1op) sekä samanniminen ja pitkälti samansisältöinen RUB11 (1 op) yhdeksi kahden opintopisteen kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden nimi on YHD1 Kohti kielten maailmaa (2op), ja se on tarjolla opiskelijoille lukukausittain aikatalutettuna opintojaksona verkossa. Englannin ja ruotsin yhdistäminen on äkkiseltään ehkä monelle vieras ajatus. Kuitenkin nämä kielet ja niiden opiskelu tukevat toisiaan ja toteuttavat molempien kielten ensimmäiselle opintojaksolle LOPS:ssa asetettuja tavoitteita ja sisältöjä.

YHD on herättänyt kiinnostusta opiskelijoissa ja olemme saaneet toteutettua opintojakson sekä keväällä että syksyllä 2022. 

Posterissa kerromme YHD1 Kohti kielten maailmaa opintojakson suunnittelusta ja toteutuksesta kokonaan verkossa:

  • lähtökohtana yhteinen näkemys kielten oppimisesta: heikko tai vahva kommunikatiivin käsitys kieltenoppimisesta “If the former could be described as ’as learning to use’ English, the latter entails ’using English to learn it” Howatt (Richards&Rodgers 1986, 66).  Näkemyksemme on jälkimmäinen - kieltä oppii käyttämällä sitä.

  • suurelta osin samat tavoitteet ja sisällöt, niiden yhdistäminen ja päällekkäisyyksien karsiminen

  • verkkomateriaalien muokkaaminen ja järjestäminen loogiseksi kokonaisuudeksi

  • aikataulutettu opintojakso, viikottaiset on line -tapaamiset, jossa opetusta, ohjausta ja yhteistä harjoittelua

  • viikkotehtävät, joista välipalaute

  • molemmat kielet kulkevat mukana koko opintojakson

  • laaja-alainen osaaminen: vuorovaikutusosaaminen, monitieteinen ja luova osaaminen: arkikieli, kielellinen ja kulttuurinen samankaltaisuus (small talk, småprat), ylipäätään germaanisten kielten yhtäläisyyksien korostaminen, kielitietoisuus, monikielisyys, kielten väliset suhteet, kieliprofiili

  • arviointi ja opiskelijoiden itsearviointi sekä opiskelijoilta saatu palaute

Lähdeviittaus:
Richards, J. ja Rodgers, T. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching. A description and analyses.  Cambridge Language Teaching Library. Cambridge University Press.