Kuinka muotoilet skenaariopohjaisia oppimiskokemuksia?
Etäopetus Hybridiopetus Hyvät käytänteet
(1 tunti 30 minuuttia)

Mira Perämäki Koulutuspäällikkö  at Mediamaisteri Oy


Perämäki Mira , Projektipäällikkö
Mediamaisteri Oy

Perinteisissä koulutuksissa oppijoille esitetään usein teoriatieto, jonka jälkeen osaaminen testataan erilaisten kysymysten tai tehtävien avulla. Tämän mallin haaste on siinä, että se voi johtaa herkästi “infoähkyyn” ja mittaa enemmän lähimuistia kuin ongelmanratkaisukykyä.

Mitä?
Pohdimme millaisissa tilanteissa skenaariopohjaiset sisällöt ovat hyvä ratkaisu sisällön tuottamiselle
Käymme läpi skenaarion suunnittelun ja käsikirjoittamisen vaiheet ja yleiset sudenkuopat
Tutustumme H5P:n Branching Scenario -työkaluun (workshopin sisältö ei ole muilta osin riippuvainen käytettävästä työkalusta, vaan vinkkejä voi soveltaa myös muihin)

Kenelle?
Kaikki verkkokoulutusten sisältöjä tuottavat tai muuten vain aiheesta kiinnostuneet.

Huom! Ota oma älylaite mukaan workshopin aktivoivia osuuksia varten.