Tulevaisuuskuvittelun työpaja
Hyvät käytänteet
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä: Lukion opettajat

Tulevaisuuskuvittelun työpaja
Rongas Anne Ideatarhuri  at Otavia, Nettilukio anne.rongas@otavia.fi 0405181229


Ylä-Jussila Lauri , Linjanvetäjä
Otavan Opiston aikuislukio
anne.rongas@otavia.fi

Tulevaisuus ei tapahdu vääjäämättä vaan lukuisista valinnoista ja välillä myös hypyistä uuteen. Kaaokset ja katastrofit ovat pakottaneet ihmiskuntaa luomaan uutta, ja tekevät yhä samaa. Nyt dystopiat kaikuvat uutisotsikoista ja unelmointi saa höttö-leiman. Tulevaisuuksientutkimuksen eräs viisaus, jota me pyrimme edistämään omassa työssämme on toivottavien tulevaisuuksien kuvitteleminen. Kytkemme tämän ekososiaaliseen sivistykseen eli maailman resurssien reunaehtoihin ja siihen, että ihminen ei ole kaiken mitta.

Tarjoamme työpajaan osallistujille päivän mittaisen koosteen tulevaisuustyöskentelyn menetelmistä, joita voi soveltaa yläkoulusta eteenpäin niin formaalin kuin informaalin koulutuksen piirissä.

Aamupäivän alkulämmittelynä toteutamme osallistujien kanssa tulevaisuuskarttatyöskentelyn. Vertaamme tulosta opiskelijoidemme tekemiin tulevaisuuskarttoihin.

Aamupäivän keskeinen osuus on Erätauko-dialogi aiheesta Tulevaisuuskuvittelu ja oman ammattialan etsintä. Keskustelemme siitä, miten nuorta ja aikuista voisi ohjata kohti työelämää ja miten tämä ohjausnäkökulma voisi olla osa jokaisen koulussa (oppilaitoksessa) töissä olevan roolia, sillä koko kouluhan ohjaa, vaikka sitä roolia välttelisikin. Voiko ihminen keksiä itse itselleen ammatin, kuten on esitetty? Sopivatko tulevaisuuskuvittelu ja ammatinvalinta samaan koppiin? Erätauko on ohjattu rakentavan keskustelun metodi, jossa pyritään antamaan rauhallista tilaa monenlaisille näkemyksille.

Iltapäivällä katamme korttipelejä pöytiin ja testaamme, miten mielikuvitusta ja ajattelun taitoja voi kasvattaa pelaamalla. 

Pelikokemusten purun jälkeen kerromme kiteytetysti taustateoriaa tulevaisuuskuvittelusta, sen merkityksestä ja tukemisesta eri keinoin. Kytkemme keskustelussa tulevaisuuskuvittelun ja pelikokemukset ekososiaalisen sivistyksen kompetensseihin. Keskustelemme myös siitä, miten elämäosaaminen ja työelämäosaaminen sopivat yhteen, ja miksi jälkimmäisestä puhutaan niin paljon. Esittelemme koulukohtaisen, aikuislukion opinto-ohjauksen Ekososiaalisen sivistyksen kompetenssit -opintojakson. Piipahdamme myös kuulemassa koulutuspolkutarinoita tulevaisuudesta.