Robotiikkaopetus, Riihimäen malli
Robotiikkaopetus, Riihimäen malli
Hyvät käytänteet Robotiikka
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Robotiikkaopetus, Riihimäen malli
Viitanen Reetta Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija  at Riihimäen kaupunki reetta.viitanen@riihimaki.fi 0405101239


Utriainen Elisa , Robotiikkakakoulutuksen erityisasiantuntija
Riihimäen kaupunki
elisa.utriainen@riihimaki.fi 0469200457

Viitanen Reetta , Robotiikan opetuksen erityisasiantuntija
Riihimäen kaupunki
reetta.viitanen@riihimaki.fi 0405101239

Haluamme tuoda esiin kompaktissa paketissa ydinkohdat vuosien kehitystyön tuloksena muodostuneesta robotiikan opetuksen pedagogisesta mallista, joka on keskeinen osa kaupunkistrategiamme mukaista kehittämistyötä. 

Posteri mahdollistaa pysähtymisen mallin äärelle ja kokonaiskäsityksen muodostamisen laajasta kokonaisuudesta.

Toteutamme mielellämme posterin sekä suomeksi että englanniksi