Posteri: Lukioiden aineenopettajien sijaisuudet, erityisopetus ja opinto-ohjaus online-opetuspalvelun kautta
Posteri: Lukioiden aineenopettajien sijaisuudet, erityisopetus ja opinto-ohjaus online-opetuspalvelun kautta
Etäopetus Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen

Oksa Jukka Tutorhousen Digiluokan palvelujohtaja  at Tutorhouse Oy


Oksa Jukka , Tutorhousen Digiluokan palvelujohtaja
Tutorhouse Oy

Palonen Mika , Tutorhousen Digiluokan palvelupäällikkö
Tutorhouse Oy

Posterin pdf-versio

Taustaa / lukioiden haasteita:

·       Pienten ja kauempana kasvukeskuksista oleviin lukioihin on vaikea rekrytoida päteviä opettajia koska opetustunnit vähenevät ja tulevaisuus on epävarma. Esimerkiksi lyhyet kielet ja vähän pakollisia opintojaksoja sisältävät aineet.

·       Sijaisuuksiin pätevien opettajien saaminen on vaikeaa kaiken kokoisissa lukioissa eri puolella Suomea. Lyhyet, alle viikon mittaiset sijaisuudet hoituvat lukioissa yleensä sisäisin järjestelyin, mutta pidemmissä sijaisuuksissa pätevän sijaisen löytäminen on opetuksen laadun ja oppimistulosten kannalta ensiarvoisen tärkeää.

·       Usein erityisesti pienissä lukioissa erityisopettajan päätyö on perusopetuksessa ja vaikka lukioon olisi laskennallisesti varattu resurssi, lukioon ei opettajan aika yksinkertaisesti riitä. Erityisopettajalla voi olla myös arkuutta toimia lukion puolella koska sisällöt ovat vaativampia kuin perusopetuksessa.

·       Myös pätevistä opinto-ohjaajista on pulaa.

Palvelumme toimintaperiaatteita ja oivalluksia:

·       Online-opetuspalvelumme aloitti toiminnan syksyllä 2017. Yleisen opintotarjottimemme kautta lukiolaiset mistä päin Suomea tahansa voivat opiskella mm. vieraita kieliä, S2-opintoja, katsomusaineita, vähän kirjoitettavien reaaliaineiden syventäviä opintoja sekä abikursseja laajentuen tarvittaviin aineisiin. Opetus on lukiolaisille maksutonta niin kuin muukin lukio-opetus – lukio/opetuksen järjestäjä varaa opintopaikat ja maksaa opintojakso- ja opiskelijakohtaisen opintomaksun.

·       Kauttamme lukio voi hankkia tarvittaessa myös opettajapalveluita online-toteutuksena; päteviä aineenopettajia pidempiin sijaisuuksiin tai jopa koko lukuvuodeksi, jos rekrytointi on haastavaa sekä tarvittaessa pätevän erityisopettajan palvelut tai opinto-ohjausta. Järjestämmekin jatkuvasti online-sijaisuuksia eri oppiaineisiin eri puolelle Suomea.

·       Pätevistä aineenopettajista on tällä hetkellä pulaa vähän joka puolella Suomea. Koronan jälkeen lukioissa on kuitenkin ollut enemmän valmiutta ja rohkeutta järjestää opetusta myös online-opetuksena esimerkiksi yksittäisen opettajan pidemmän poissaolon ajan.

·       Aineenopettajien sijaisuuksissa toimintamalli on seuraava:

o   Kun sijaistarvetta ilmenee, rehtori ottaa yhteyttä ja laitaa meille lukkarista kuvan, josta näkyy tuntipaikat sekä kurssit/opintojaksot mitä sijaistettavalla opettajalla on opetettavana.

o   Rehtori saa viimeistään seuraavana päivänä ehdotuksen siitä, miten sijaisuus voitaisiin hoitamaa. Yleensä opetus järjestyy suoraan tarvittaville tuntipaikoille ja esimerkiksi 5-jakso- / 75 min oppituntijärjestelmässä niin, että online-oppitunteja on kahdesti viikossa ja viikon kolmas oppitunti toteutetaan ohjattuna itsenäisenä tuntina (muissa jaksojärjestelmissä vastaavasti). Myös ns. “tunti tunnista” -järjestely onnistuu, mikäli lukio näin haluaa.  

o   Sijaisuuden pituus voi olla viikosta koko periodin mittaiseen sijaisuuteen tai jopa lukuvuoden mittainen ratkaisu.

o   Online-sijainen liitetään yleensä lukion Wilmaan jotta viestittely opiskelijoiden ja rehtorin/opon kanssa on helppoa. Samoin opettaja voi syöttää poissaolot ja arvioinnit Wilman kautta.

o   Sijaisopettajan käyttämät oppimateriaalit ovat luonnollisesti ne mitä lukiossa muutenkin käytetään – opiskelijoilla voi olla käytössään joko digi- tai paperikirjat.

·       Erityisopetuksessa tehdään sopimus yleensä koko lukuvuodeksi kerrallaan. Erityisopettajan resurssi sovitaan tapauskohtaisesti ja se voi myös joustaa lukion toimintarytmin mukana.

·       Opinto-ohjauksessa esimerkiksi jatko-opintoihin liittyvät ohjaukset toimivat videoneuvottelun välityksellä todella hyvin.

·       Online-opetusta antavat opettajat ovat kokeneita ja päteviä lukio-opettajia. Osa on opettanut videoneuvottelun välityksellä jo pitkään ennen koronaa. Korostamme toiminnassamme ja opettajien perehdytyksessä opetuksen vuorovaikutteisuutta ja saamme opiskelijoilta jatkuvasti hyvää palautetta. Useille opiskelijoille online-opiskelu on näyttäytynyt uudella tavalla paljon mielekkäämmäksi ja laadukkaammaksi kuin korona-ajan kokemukset koulujen omista etäopetusjärjestelyistä ovat olleet. Opiskelijoiden palautteen mukaan online-opiskelu on ”ihan tavallista opiskelua aivan kuin luokassa”.