Ryhmässä oppiminen kukoistamaan
Ryhmässä oppiminen kukoistamaan
Arviointi Yksilöllinen oppiminen
Kohderyhmä: Korkeakoulut: Rehtorit ja johtajat

Virtanen Teemu Projektipäällikkö  at Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy teemu.virtanen@seamk.fi 0408300380


Karjalainen Sini , Asiantuntija, TKI
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
sini.karjalainen@seamk.fi 0408300321

Virtanen Teemu , Projektipäällikkö
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
teemu.virtanen@seamk.fi 0408300380

Posterin pdf-versio

Hankkeessamme kehitetään organisaatiomme digitaalista osaamista – niin henkilökunnan kuin opiskelijoidenkin. Olemme kehittäneet, pilotoineet ja testanneet erilaisia tapahtumia, kokeiluja ja työkaluja. Näistä eri kokeiluista ja koulutuksista ei kuitenkaan ole hyötyä, mikäli näitä opittuja asioita ei yksilötasolla pysty tai osaa hyödyntää.

Pilotoimme täten oman digiosaamisen itsearvioinnin tulosten hyödyntämistä henkilökunnan kehityskeskusteluissa – niin esihenkilön ja työntekijän välisessä keskustelussa kuin tiimin omassa ryhmäkeskustelussa. Esihenkilö saa arvokasta tietoa oman tiiminsä digiosaamisesta ja pystyy luomaan kuvan tiimin digiosaamisen vahvuuksista ja heikkouksista. Vahvuuksia pystytään hyödyntämään, kun tiedetään mitä taitoja ryhmän sisällä on, mutta myös ryhmän tarpeet lisäkoulutusten tai vastaavien suhteen osataan vähintään tiedostaa. Esihenkilö pystyy ohjaamaan tai kannustamaan tiimin henkilöitä erilaisiin koulutuksiin riippuen sekä henkilötason mutta tiimitason digitaidoista. 

Tiimin digitaitojen noustessa tiimin oma ongelmanratkaisutaito voisi kehittyä, vähentäen organisaation eri digitukitiimien tarvetta puuttua erilaisiin perustason ongelmiin. Tavoitteena on, että tiimi oppii muilta tiimin jäseniltä hiljaisia digitaitoja, kun tiedonjakoon kannustetaan esihenkilötasolta. Opetushenkilökunnalla on kokemuksien perusteella muuhun henkilökuntaan nähden korkeampi kynnys näyttää tai kertoa, ettei osata tehdä jotain tiettyä toimenpidettä. Tavoitteenamme on luoda ja kehittää auttamis- ja jakamiskulttuuria sekä tiimien sisällä mutta myös laajemmin organisaatiossamme. Laajempi kokonaisuus ei kuitenkaan luo itseään tyhjästä, vaan siihen tarvitaan sekä yksilötason motivointia että yhteistä luottamusta. Nostamalla yksittäisten henkilöiden motivaatiota jakaa tietotaitoa oman kuplansa sisällä – ja etenkin ulkopuolelle – antaa organisaatiolle avaimet vahvaan kehittymispolkuun.