Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2023 starts on 20. huhtikuuta 2023 klo 9.30.00 +0300
Opinvoimala – Opiskelutaitojen ja opiskeluhyvinvoinnin asialla
Etäopetus Hyvät käytänteet Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Paikka: Esityssali 14 -
Puheenjohtaja: Mika Setälä
Ajankohta: 21.4.2023 10.30 - 11.00 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat

Opinvoimala – Opiskelutaitojen ja opiskeluhyvinvoinnin asialla
Luostarinen Aki Kehityspäällikkö  at Otavia / Nettilukio aki.luostarinen@otavia.fi 050 311 7255


Lappi Laura , Erityissuunnittelija
Otavia / Nettilukio
laura.lappi@otavia.fi 040 129 5171

Linnansaari-Rajalin Terhi , Verkko-ohjaaja
Otavia / Nettilukio
terhi.linnansaari-rajalin@otavia.fi 040 129 5038

Opiskelijoiden jaksaminen on puhuttanut viime vuosina paljon, ja mm. koulututerveyskyselyt osoittavat, että kuormittuneisuus ja uupumuksen kokemus ovat lisääntyneet ja opiskelijat raportoivat aiempaa enemmän huolta omasta mielialastaan ja oppimistaidoistaan. Opiskelijalle on tärkeä tarjota riittävästi tietoa ja konkreettisia työkaluja oman opiskelukyvyn ylläpitämiseksi, jotta hänellä on voimavaroja keskittyä oppimiseen ja iloita oppimisesta. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet Opinvoimala-verkkopalvelun, joka kokoaa tietoa yhdelle sivustolle ja kohdentaa harjoitukset ja sisällöt lukiolaisen tarpeisiin. Tätä työtä tehdään yhteistyössä muiden kentällä toimivien tahojen kanssa.

Opetus- ja ohjaushenkilöstöllä sekä opiskeluhuollon henkilöstöllä on rajalliset resurssit tukea opiskelijoiden opiskelutaitoja, tarjota tietoa erilaisista oppimisen haasteista ja tarjota työvälineitä opiskeluhyvinvoinnin ylläpitämiseen. Opinvoimalan tarkoituksena on tukea tätä työtä ja toimia ikään kuin oppilaitostoiminnan ja opiskeluhuollon välimaastossa. Opinvoimalan tarjoama tuki täydentää olemassa olevia palveluja ja auttaa opiskelijaa  opiskelukyvyn ylläpitämisessä ja opintoihin kiinnittymisessä.  

Opiskelukyky on kokonaisuus, jossa monet osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Opinvoimalassa opiskelukyvyn elementeistä keskeiseksi on nostettu: opiskelutaidot ja -strategiat, oppimisen haasteet, neurokirjo, mielen hyvinvointi ja jaksaminen, fyysinen aktiivisuus ja uni sekä ihmissuhteet. Opiskelija löytää Opinvoimalasta teemoja käsittelevää tietoa sekä tiedon omaksumista ja käytäntöön soveltamista tukevia testejä ja harjoituksia. Tavoitteena on tarjota opiskelijalle välineitä, joilla tiedosta syntyy toiminnan muutosta oman opiskelun arjessa. Opinvoimalan keskeinen ajatus on toimia ennaltaehkäisevänä ja opiskelukykyä parantavana ja ylläpitävänä palveluna. Materiaalien tuotannossa on huomioitu monimediaisuus ja vertaisuuden kokemukset. Opiskelijoita on osallistettu mukaan keräämällä lyhyitä kertomuksia, joita on liitetty osaksi Opinvoimalan materiaaleja ja alettu tuottaa myös podcasteja yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opinvoimalaa käytetään anonyymisti, mikä laskee opiskelijan kynnystä tulla mukaan. Opiskelijalle voi olla tärkeää saada keskustella Opinvoimalan työntekijän kanssa chatissa tai tehdä sivustolla erilaisia testejä tai harjoituksia ilman, että tekeminen tallentuu tai opiskelija tunnistetaan. Opiskelija voi käyttää materiaaleja täysin omatoimisesti, mutta ne toimivat myös opettajien, ohjaajien ja opiskeluhuollon henkilöstön työn tukena. Opinvoimalaa voi hyödyntää niin yksilö- kuin ryhmäohjauksen välineenä ja tukena. Myös aineenopettajat voivat poimia Opinvoimalasta omaan opetukseensa sopivia opiskeluvinkkejä, materiaaleja tai harjoituksia.

Opinvoimala-verkkoympäristö on tuotettu osana HOT – Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena -hanketta, jonka rahoituspohjana on Euroopan sosiaalirahasto ja rahoittajana Etelä-Savon ely-keskus. Opinvoimalan kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Nettilukio.

Foorumiesityksessä esitellään Opinvoimala-verkkopalvelua ja siellä tehtyjä ratkaisuita: erilaisia sisältöjä ja toiminnallisuuksia sekä sivuston rakennetta ja näiden käyttömahdollisuuksia. Esittelyssä on niin kansallisesti julkaistut avoimet sisällöt kuin kirjautuneiden käyttäjien toiminnallisuudet. Lisäksi tuodaan esiin opiskelijapilotoinnista saatuja kokemuksia.