Alkuluokkatoimintaa Lepsämäläisittäin
Arviointi Hyvät käytänteet Yksilöllinen oppiminen
Paikka: Esityssali 36 -
Puheenjohtaja: Marja Kylämä
Ajankohta: 20.4.2023 12.00 - 12.30 (30 minuuttia)

Alkuluokkatoimintaa Lepsämäläisittäin
Hyyti Titta Titta luokanopettaja  at Nurmijärven kunta, Lepsämän koulu


Hyyti Titta , luokanopettaja
Nurmijärven kunta, Lepsämän koulu

Viitamäki Heini , luokanopettaja
Nurmijärven kunta, Lepsämän koulu

Nurmijärven kunta on pilotoinut alkuluokkatoimintaa (0-1 tai 0-2-lk samassa ryhmässä) vuodesta 2018 lähtien. Alkuluokkatoiminta on hieman erilaista eri yksiköissä.

Lepsämän alkuluokat aloittivat syksyllä 2021. Meillä on kuusi alkuluokkaa, joissa lapsia on yhteensä 165. Lepsämän alkuluokkatoiminnassa eri-ikäiset lapset (0-2lk) toimivat samassa ryhmässä kolmen aikuisen (luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja) kanssa. Alkuluokkatoimintaa on joka päivä kolme tuntia. Alkuluokkatoiminta on joustavaa, vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jolloin lapsi saa opiskella alkuopetusaikansa omaan tahtiinsa kahdessa, kolmessa tai neljässä vuodessa.

Toimintamme on ikäluokatonta ja kokonaisvaltaista. Meillä on kaksi erilaista teemavuotta, luonto- ja kotiseutuvuosi, joiden sisällä opiskelemme toiminnallisesti ympäristöopin, taito- ja taideaineiden sekä osin myös äidinkielen ja matematiikan sisältöjä. Lapset jaetaan eri tuokioihin joustavasti ryhmitellen kolmelle aikuiselle.

Joustavassa alkuopetuksessa jokapäiväisen arvioinnin osuus on tärkeä ja sen täytyy olla läsnä koko ajan. Arvioinnissa meillä on apuna Qridi ja sieltä erityisesti arviointijunat. 

Alkuluokkatoiminta on tiivistä tiimityötä ryhmän aikuisten kesken. Eri ammattiryhmät tuovat toimintaan monenlaista osaamista.

 Alkuluokkatoiminta herättää kiinnostusta siitä kuuleville. Miksi?

  • Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti ja lapsilähtöisesti.

  • Lapsella on ympärillä moniammatillinen aikuisryhmä.

  • Oppiminen on toiminnallista.

  • Opetusryhmät ovat pieniä.

  • Opetuksen tuen muotoja valmiiksi rakenteissa (pienet joustavat ryhmät, aikuisten määrä)

  • Lapsilla on ryhmässä eri-ikäisiä kavereita. 

  • Aikuisilla yhteinen vastuu lapsista ja suunnittelusta.

  • Työhyvinvointi lisääntynyt -> yhteistyössä on voimaa.

Me Lepsämän alkuluokan työntekijät toivomme alkuluokkatoiminnasta pysyvää, koska tämä on meidän mielestämme oppimisen ja opettamisen huikeaa ihanuutta.