Uusi digitaitokalenteri perusopetuksen oppilaiden ja opettajien tukena
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Paikka: Esityssali 24 -
Puheenjohtaja: Ranta Matti
Ajankohta: 7.10.2022 9.00 - 9.30 (30 minuuttia)
Kohderyhmä: Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Uusi digitaitokalenteri perusopetuksen oppilaiden ja opettajien tukena
Jarno Bruun jarno.bruun@kuopio.fi


Bruun Jarno kehittämistyön koordinaattori  at Kuopion kaupunki jarno.bruun@kuopio.fi 0447184417

Leivonen Sinikka suunnittelija  at Kuopion kaupunki sinikka.leivonen@kuopio.fi

Esittelemme kaupungissa laadittujen digitaitokalentereiden uudet versiot, jotka otetaan kaikissa kaupungin peruskouluissa käyttöön syksyllä 2022. Kokonaisuus pitää sisällään alakouluihin (vuosiluokat 1 - 6 ) ja yläkouluihin (vuosiluokat 7 - 9) laaditut omat kalenterit. Digitaitokalenteri on opettajan työvälineeksi laadittu kokonaisuus, jossa opetussuunnitelman digitaitojen tavoitteet on muutettu toiminnan muotoon ja sisällöt jaettu vuosiluokittain. Tällä toimintamallilla jaetaan digitaitojen opettamisen vastuu kaikille opettajille ja varmistetaan digitaitojen opettamisen tasa-arvoisuus. Pohja on ollut käytössämme jo vuodesta 2017 asti, mutta nyt olemme päivittäneet sen vastaamaan Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman tavoitteita. Esittelyssä kerromme, miten tämän opetussuunnitelman päivitysprosessi tehtiin ja miten siihen osallistettiin kaupungin opettajia ja asiantuntijoita. Esittelemme myös kalenterin tueksi laadittavaa tukisivustoa ja kyselyt, joiden avulla voidaan opettajilta kerätä tietoa niistä osa-alueista, joihin opettajat kokevat tarvitsevansa tukea. Kalenterin edellinen versio on saanut paljon myönteistä palautetta muista kunnista ja sitä on hyödynnetty eri kunnissa laajasti. Uuden version odotetaan leviävän myös laajalti eri kuntien käyttöön. Digitaitojen kehittämisyhteistyötä on tehty kalenterin sisältöjen osalta myös kansallisella tasolla mm. OPH:n Uudet lukutaidot-kehittämisphjelman ja KAVI:n (kansallinen audiovisuaalinen instituutin) kanssa.