Digitalisaation suuntaviivat - TVT-strategia Päijät-Hämeessä
Digitalisaation suuntaviivat - TVT-strategia Päijät-Hämeessä
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt

Digitalisaation suuntaviivat - TVT-strategia Päijät-Hämeessä
Hanna-Maria Partanen Projektikoordinaattori  at Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen, Lahden kaupunki


Posterin pdf-versio

Digitalisaatio koskettaa meitä kaikkia läpi eliniän. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osapuolilta: kansallisen tason toimijoilta, opetuksen ja kasvatuksen järjestäjiltä, henkilöstöltä, lapsilta ja nuorilta sekä kasvuyhteisöltä. Jokaisen toimijan on hyvä tuntea opetuksen digitalisaatio kokonaisuutena sekä omaksua ne keskeiset tehtävät, jotka koskettavat omaa toiminta-arkea. Digitalisaation kokonaisuutta kehitetään yhdessä, oppijan parhaaksi.

Päijät-Hämeen kunnat ovat luoneet Digitalisaation suuntaviivat neljästä eri näkökulmasta. Näiden toimenpiteiden myötä infrastruktuuri ja osaaminen sekä oppimisen sisällöt ja palvelut mahdollistavat entistä parempaa oppimista ja tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä digitalisaatioon liittyvän osaamisen polulla. Jokainen toimija toteuttaa omalta osaltaan suuntaviivoja, edistäen ja kehittäen seudun sekä kunnan digitalisaatiota yhteistoiminnallisesti.

Digitalisaation suuntaviivat -sivusto on luotu Päijät-Hämeen sivistystoimenjohtajien sekä seudullisen TVT-kehittämisryhmän toteuttamassa kehittämishankkeessa. Valtakunnalliset verkostot ja kuntien omat digiryhmät ovat myös toimineet yhteistyössä kokonaisuuden luomisessa.

·         ·         Sivusto selkiyttää seudullisia sivistyspalveluiden digitalisaatioon liittyviä tavoitteita ja sen avulla edistetään digitalisaation kokonaisvaltaista toteutumista opetuksessa.

·         ·         Sivusto ja sen materiaalit edistävät entistä parempaa oppimista ja antavat oppijoille sekä henkilöstölle tasa-arvoiset mahdollisuudet edetä digitaalisen osaamisen polulla.

·         ·         Digitalisaation suuntaviivat tukee ja ohjaa lapsen digitaalisen opinpolun nivelvaiheissa tapahtuvaa yhteistyötä varhaiskasvatuksesta lukioon saakka.

Kohderyhmänä ovat kasvatuksen ja opetuksen järjestäjät sekä kasvatus- ja opetushenkilöstö. Kehittämishanketta rahoittaa Opetushallitus ja se toteutetaan 2020 – 2022 välisenä aikana.