Digiterkkarit äitien tukena
Digiterkkarit äitien tukena
Hyvät käytänteet Opetusteknologia
Kohderyhmä: Ammattikorkeakoulu: Opettajat

Kukkonen Erika Projektipäällikkö  at Diakonia-ammattikorkeakoulu erika.kukkonen@diak.fi 050 479 0833


Huttunen Hanna-Leena Lehtori  at Diakonia-ammattikorkeakoulu hanna-leena.huttunen@diak.fi

      Posterin pdf-versio

      Digillä terveysvalmennusta -hanke on edistyksellinen ja vaikuttava. Uudistamme uusimmilla oppimisteknologian sovelluksilla, älyteknologialla ja tutkimustiedolla neuvoloiden terveydenhoitajien ja raskaana olevien 1) yhteydenpitoa ja 2) molempien kohderyhmien digitaalisten valmiuksien kehittymistä.

      Tuomme uutta tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakoulutukseen tuoreilla työelämäesimerkeillä. Tuomme tietoa, mitä ja miten oppimisteknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti uusien hyvinvointialueiden digitalisoituvassa palvelutarjonnassa.

      Hanke on tärkeä, koska 1) tiedon jakamisen käytännöt muuttuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa 2) asiakkaiden ja ammattilaisten välinen suhde muuttuu 3) sosiaali- ja terveydenhuollon kenttä on muutoksessa uusien hyvinvointialueiden myötä ja sitä myöten koulutuksen tulee muuttua  4) palveluiden laadun ja tehokkuuden kehittämisessä tarvitaan uusia innovaatioita ja rohkeita kokeiluja. 

      Konkreettisena tuloksena kokoamme olemassa olevan tiedon, sovellukset ja osaamisen perinteisen äitiyspakkauksen rinnalle Digitaaliseksi raskauspakkaukseksi. Digitaalista raskauspakkausta voidaan hyödyntää niin työelämässä kuin sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessakin. Terveydenhoitajista tulee uusimman opetusteknologian osaajia, digiterkkareita. 

      Hanke toteutetaan Oulun, Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunnissa. Jatkossa juurruttaminen valtakunnallisesti.

      Hankkeen toteutusajankohta: 1.3.2022 – 31.8.2023.

      #OppimisenUudetVaatteet #Ammattikorkeakoulu #Työelämä #Henkilöstökoulutus #Hanke-esittely #Hankemarkkinointi

      Yleistietoa hankkeesta:

      Digillä terveysvalmennusta on ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen hallinnoijana on Diakonia-Ammattikorkeakoulu (Diak) ja osatoteuttajana Oulun Diakonissalaitoksen säätiö (ODL).

      REACT-EU:n ESR-toimintalinja: 9. Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen.