Tuunaa, värkkää ja innovoi - STEAM-prosessi käyttöön
Arviointi Hyvät käytänteet
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Vorne Paula projektipäällikkö  at Oulun kaupunki paula.vorne@ouka.fi 040 573 9503


Työpajassa käydään toiminnallisesti tuunaten, värkäten ja innovoiden läpi Oulun kaupungissa kehitetty STEAM-prosessin malli sekä monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutyökalu. Kokopäiväiseksi suunniteltu työpaja rakentuu vahvaan pedagogiseen pohjaan, jonka kautta jokainen osallistuja on aktiivisesti mukana toiminnassa. 

STEAM-prosessin vaiheet ovat: tehtävä, taustatyö, ideointi, suunnittelu, toteutus ja jakaminen. Kaikki prosessin vaiheet tehdään pienissä ryhmissä ja niiden kautta syntyy ryhmän yhteinen tuotos, jonka pohjana tämän vuoden työpajassa ovat vialliset, käytöstä poistetut laitteet sekä AGENDA2030-tavoitteet. 

Työpajassa käydään STEAM-prosessin avulla läpi myös monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelua ja sen eri vaiheita. STEAM MOKin suunnittelutyökalussa on opettajille ohjaavia kysymyksiä ja vinkkejä oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, oppilaiden osallistamiseen, toteutukseen sekä arviointiin. Työkalua käyttämällä opettajat pystyvät välttämään suurimmat "sudenkuopat", joita toimintaan voi liittyä. Osallistujat saavat työpajasta mukaansa monialaisen oppimiskokonaisuuden suunnittelutyökalun sekä mallinnuksen STEAM MOKin arvioinnista.