Hybridit työskentelytavat
Hybridit työskentelytavat
Hybridiopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia

Hybridit työskentelytavat
Honkonen Kaisa Toiminnanjohtaja  at Suomen eOppimiskeskus ry


Koronavuosien aikana opittiin paljon uusia työskentelytapoja ja pakon edessä olimme etänä. Paluu työpaikoille on tapahtunut kokeillen ja luoden uusia yhdistelmiä toteuttaa monipaikkaista työskentelyä. Osa toiminnasta on kuin vaivihkaa muuttunut vakiintuneeksi käytännöksi, osasta etäajan työtavoista luovumme mieluusti. 


Muutos ei koske vain yrityksiä vaan myös oppilaitosten toimintaa. Opetushenkilöstön osallistumismahdollisuudet hallintotyöhön sekä opetuksen kehittämiseen on monimuotoistunut. Enää ei kaikkiin opekokouksiin ole pakko osallistua lähinnä vaan kotoa tai toiselta kampukselta osallistuminen on mahdollista. 


Yhtenäinen työyhteisö muodostuu osallisuuden ja turvallisuuden tunteesta sekä luottamuksesta. Hybridityöskentelyssä on usein vaarana, että verkossa läsnäolevat unohtuvat ja vain läsnäolijat työskentelevät yhdessä. Tarvitaan aukikirjoitettuja rutiineja, yhteisiä selkeitä toimintamalleja sekä toimivaa teknologiaa, jotta kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. 


Posterissa kuvaamme hybridityöskentelyn onnistumisen avainkohtia sekä tuomme esiin erilaisia hybridityön yhdistelmiä. Posterin sisältö perustuu hanketyössä toteutettujen työpajojen ideoihin ja tuloksiin. Posterin tavoitteena on tarjota tutustujalle avaimia oman hybridityöympäristön kehittämiseen sekä avata keskustelua erilaisista hybridityöskentelyn hyvistä käytänteistä.