Omien tehtävien laatiminen ViLLE-ympäristössä
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Oppimisympäristöt
(1 tunti 30 minuuttia)

Omien tehtävien laatiminen ViLLE-ympäristössä
Enges Petra koordinaattori  at Turun yliopisto


ViLLE on yksi Suomen suosituimmista digitaalisista oppimisen apuvälineistä. Nykyisellään järjestelmä on käytössä noin puolessa Suomen peruskouluista, ja rekisteröityneitä oppilaita ja opiskelijoita on yli puoli miljoonaa. Workshopissa tutustutaan ViLLEen ja sen hyödyntämiseen oman opetuksen apuna. Järjestelmästä löytyy valmiit, OPSin mukaiset oppitunnit esimerkiksi matematiikan, äidinkielen, varhennetun englannin tai ohjelmoinnin opetuksen tarpeisiin.


ViLLEstä löytyy yli 100 erilaista tehtävätyyppiä, tuki erilaisille opetusmuodoille kaikilla koulutusasteilla ja erittäin monipuoliset oppimisanalytiikan työkalut, joiden avulla opettaja voi esimerkiksi tunnistaa reaaliajassa oppilaiden oppimiseen liittyviä vaikeuksia. Valmiiden tehtävien lisäksi opettajat voivat helposti tehdä itse uutta oppimateriaalia.

Tässä työpajassa tutustutaan ViLLEn erilaisiin tehtävätyyppeihin ja opettajan itse luomaan sisältöön. Työpajan aluksi käydään läpi hyväksi havaittuja vinkkejä sekä yleisiä ohjeita, minkä jälkeen kukin osallistuja pääsee toteuttamaan omia tehtäviä joko itsenäisesti tai yhdessä kollegan kanssa. Lähtökohdaksi voi ottaa joko olemassa olevan materiaalin muokkaamiseen omaan käyttöön tai kokonaan uusien sisältöjen laatimisen. Kouluttajalta saa vinkkejä myös omien projektien toteuttamiseen.