Digitaalisen yhteistyön uudet aatteet
Digitaalisen yhteistyön uudet aatteet
Etäopetus Hyvät käytänteet Opetusteknologia

Digitaalisen yhteistyön uudet aatteet
Taatila Minna Digipedagoginen asiantuntija  at Taatila Minna


Posterin pdf-versio

Sopivilla työskentelytavoilla voidaan digitaalisuuden avulla saavuttaa tehokkuutta ja ennen kaikkea syvyyttä yhteistyöhön ja tuloksiin.


Olemme tehneet tiivistä, organisaatiorajojen ylittävää digitaalista yhteistyötä kolme vuotta. Olemme kehittäneet digitaalista yhteistyötämme, keksineet uusia toimintatapoja ja todenneet tapamme erittäin toimiviksi. Etänä tapahtuva työskentely on saanut myös panostamaan yhteistyömateriaalien visuaalisuuteen ja pohtimaan, miten asioita tuodaan esille laajemmalle yleisölle. Olemme keränneet ja tehneet näkyväksi hyviä toimintatapojamme ja hiljaista tietoamme. Haluamme jakaa osaamistamme myös muille. 


Tämä posteri sisältää kuvausta, ideoita ja ohjeita monipuoliseen digitaaliseen yhteistyöhön, jota voidaan tehdä etänä ja läsnäollessa sekä synkronoidusti että asynkronoidusti. Posterissa on QR-koodi aiheesta tekemäämme julkiseen, visuaalisesti näyttävään web-sivustoon. 


Posterin esimerkkinä on Googlen palvelut. Asiat on kuitenkin sovellettavissa myös muihin ympäristöihin.


Posterin kohderyhmä on laaja ja soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tehostamaan työskentelyään ja ajattelemaan asioita uudella tavalla.