Oppilas- ja opettajaportaalit osana sujuvampaa arkea
Oppilas- ja opettajaportaalit osana sujuvampaa arkea
Hybridiopetus Hyvät käytänteet Oppimisympäristöt

Mehtälä Karri ICT-projektipäällikö  at Helsingin kaupunki


Posterin pdf-versio

Oppilasportaali Aulan ja opettajaportaali Opehuoneen kehitystyö alkoi tarpeesta koota kouluissa ja oppilaitoksissa tarjottavat palvelut ja digitaaliset oppimisympäristöt yhdelle sivustolle.

Oppijaportaali Aula otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Aula on helppokäyttöinen ja selkeä, kaikissa verkoissa toimiva, oppilaiden tarpeiden pohjalta suunniteltu sivu, josta lapset ja nuoret pääsevät helposti ja nopeasti tärkeimpiin päivittäin käytettyihin palveluihin ja oppimisympäristöihin. Kun oppilas tai opiskelija on kirjautunut Aulaan, näkyville tulevat myös oman koulun oppilashuollon palvelut sekä linkit kouluterveydenhuoltoon, oman koulun kotisivulle, oman koulun lounaslistalle ja kaupungin kirjasto- ja nuorisopalveluihin. Lisäksi Aulassa on lapsille- ja nuorille omat chatit, jossa lasten ja nuorten on mahdollista keskustella anonyymisti oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa.

https://aula.edu.hel.fi (vaatii sisäänkirjautumisen)

Opettajaportaali Opehuone on opettajien työkalupakki, johon on koottu opettajille tärkeitä asioita ja linkkejä helposti saataville. Kaikki opetus- ja kasvatushenkilökunnan tarvitsemat palvelut toimivat yhden kirjautumisen avulla. Palvelu tunnistaa käyttäjänsä ja muokkautuu mm. oppiasteen perusteella. Lisäksi käyttäjä voi kustomoida palvelun sisältöä ja ulkonäköä itselleen sopivaksi. Uutuutena palvelussa on kaikki kaupungin koulutustarjonta opettajille ja kattava pedagoginen kirjasto.


https://opehuone.fi (vaatii sisäänkirjautumisen)