Digiluokka 2.0 - koronasta oppia ja tulevaisuudesta koppia
Etäopetus Hybridiopetus Opetusteknologia
Kohderyhmä: ICT järjestelmä- ja tukihenkilöt

Digiluokka 2.0 - koronasta oppia ja tulevaisuudesta koppia
Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto jari.laru@oulu.fi 0405118478


Laru Jari KT, yliopistonlehtori  at Oulun Yliopisto jari.laru@oulu.fi 0405118478

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta muutti uusiin tiloihin vuonna 2018 eli koronan alla. Osana tilahanketta rakennettiin digiluokka, jossa työskentely perustuu yhteisölliselle ongelmanratkaisulle ja modernien digitaalisten välineiden ja sovellusten hyödyntämiselle.

Tila on tuplahybridi, eli se on muuntojoustava kontaktiopetustila (hybridi 1) ja siinä on ollut alusta saakka kattava hybridiopetusvarustelu (hybridi 2). Koronan aikana tilaa käytettiin opetukessa siten, että 1/2 tai 2/3 opiskelijoista oli etänä ja loput läsnä. Tuolloin kävi selväksi, että vuonna 2018 käyttöönotettu esitystekniikka ei ihan täysin tue hybridiopetuksen toteuttamista. Erityisesti haasteita on näyttöjen kanssa. Yksi vdeotykki luokan etuosassa ja kaksi kosketusnäyttöä tilan sivuilla tukevat paremmin lähiopetusta, kuin etäopetusta.

Vuoden 2022 päivityksessä tilaan asennetaan lisää näyttöjä ja parannetaan ohjelmalähteiden reititystä tilassa. Videotykin tilalle asennetaan kaksi kosketusnäyttöä, jolloin opettajan työpisteen kaksi näyttöä saadaan näkyville myös opiskelijoille. Lisäksi esitysteknikkaan ohjelmoidaan erillinen hybridiopetus-tila, joka auttaa opettajaa valitsemaan mikä ohjelmalähde on näkyvillä etäopiskelijoille. Samoin tilaan asennetaan automaattinen kattomikrofoni ja parannetaan muutoinkin tilan äänitekniikkaa hybridiopetusta tukevammaksi.

Posterissa aion esitellä digiluokka 2.0 konseptia eli koko maailman mittakaavassa harvinaista teknologiatuetun oppimisen ja opetuksen opetustilaa. Uskon posterista olevan hyötyä eri alojen ja asteiden opettajille ja suunnnittelijoille hybridiaikakauden ratkaisuja mietitteässä, vaikka digiluokka onkin eräänlainen opetuslaboratorio toimien osana yliopiston opettajankoulutusta.