Kestävää energiaa, onnistunut STEAM-MOK
Kestävää energiaa, onnistunut STEAM-MOK
Arviointi Hyvät käytänteet Opetusteknologia STEAM
Kohderyhmä: Luokanopettajat

Kestävää energiaa, onnistunut STEAM-MOK
Kangas Vuokko tutkija  at Tampereen Yliopisto Vuokko.Kangas@gmail.com


Posterin pdf-versio

Posterissa kuvataan kuudesluokkalaisten keväällä 2020 toteuttamaa kestävän energian projektia, joka toteutettiin monialaisena oppimiskokonaisuutena matematiikan, ympäristöopin, äidinkielen, englannin ja kuvataiteen oppiaineissa. Tämä projekti toteutettiin ATS STEM-mallin mukaisesti, ja siinä asetetuille laaja-alaisille tavoitteille asetettiin oppilaiden kanssa selkeät arviointikriteerit itse- vertais- ja opettajan tekemän arvioinnin tueksi. Projekti oli mukana kahdessa eri Erasmus+-hankkeessa, mikä lisäsi oppilaiden motivaatiota ja innostusta työssä. Posterissa pohditaan syitä, miksi oppilaat kokivat kehittyneensä mm. luovuudessa, ongelmanratkaisussa ja yhteistyössä sekä koko  projektin niin onnistuneeksi.