Tunnista ja tue omaa osaamistasi digitaalisesti – työkaluja ja vinkkejä
Hyvät käytänteet Opetusteknologia Yksilöllinen oppiminen
(1 tunti 30 minuuttia)
Kohderyhmä: Peruskoulun aineenopettajat

Haapanen Emilia Tuottaja  at Kustannusosakeyhtiö Otava emilia.haapanen@otava.fi 0503416781


Haapanen Emilia Tuottaja  at Kustannusosakeyhtiö Otava emilia.haapanen@otava.fi 0503416781

Koivunen Annukka Valmentaja  at Kustannusosakeyhtiö Otava annukka.koivunen@otava.fi 0505853878

Pelkonen Markku Johtaja  at Kustannusosakeyhtiö Otava markku.pelkonen@otava.fi 0503103078

Opettajien osaamisen kenttä on valtaisa. Oppimista on koko ajan enemmän, ja tieto on ripoteltu lukemattomiin paikkoihin. Aikaa puolestaan on rajallisesti. Digiratkaisuilla voi helpottaa opettajaa ammattitaidon vahvuuksien tunnistamisessa, osaamisen päivittämisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä. 

Toiminnallisessa työpajassa työskennellään ohjatusti oman osaamisen tunnistamisen ja suunnittelun parissa digitaalisesti ja paperilla. Työpaja sisältää tiiviitä alustuksia hyvinvoinnista, kasvumyönteisyydestä ja osaamisen tunnistamisesta sekä jatkuvasta oppimisesta. Alustukset toimivat herätteinä omaan toimintaan. 

Työpajassa osallistuja oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan digitaalista demototeutusta hyödyntäen. Osallistuja rakentaa henkilökohtaista suunnitelmaansa osaamisensa kehittämiseksi ja saa vinkkejä digitaalisista työvälineistä jatkuvaan oppimiseen. Osallistujat pääsevät myös keskustelemaan muiden kiinnostuneiden kanssa opettajien digitaalisesta osaamisen kehittämisestä. 

Työpaja toteutus:

Alustus: Hyvinvointi, kasvumyönteisyys ja opettajan laaja-alainen osaaminen

Työpaketti 1: Tunnistetaan

  • Oman osaamis- ja vahvuusprofiilin rakentaminen ohjatusti

Työpaketti 2: Kartoitetaan

  • Itsensä johtaminen digitaalisessa toimintaympäristössä

  • Jatkuvan oppimisen polun suunnittelun perusteet

  • Työkaluja jatkuvaan oppimiseen & esimerkkivalmennuksia

Työpaketti 3: Suunnitellaan

  • 1+6 kuukautta -suunnitelman valmistelua yhdessä ja ohjatusti

Loppuyhteenveto

Työpaja perustuu käynnissä olevaan projektiin, jossa digitaalista valmennustarjontaa testataan yhdessä vahvan koulutuntemuksen ja koulujen toimintakulttuurin valmennusosaamisen kanssa. Työpajassa jaetaan oppeja projektista ja kuntien palautteesta.

Työpaja on myös osa kielitieteellisen väitöskirjatyön aineistonkeruuta. Osallistumalla työpajaan osallistuja antaa suostumuksensa sille, että työpajasta kerätään aineistoa. Aineistoa kerätään luottamuksellisesti ja anonyymisti, ja kaikille osallistujille tarjotaan mahdollisuus tutustua tietosuojailmoitukseen. Työpajan osallistujien yhteystietoja ei missään vaiheessa yhdistetä tutkimusaineistoon.