Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Laajennettu todellisuus opetuksessa - kokeiluista käytäntöön
Hyvät käytänteet Virtuaaliympäristöt Yksilöllinen oppiminen
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijat
  • Lukion opettajat
  • Perusaste/lukio: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit

Lahti Aleksi Lehtori  at KK-Tavastia


Ahva Lasse
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Kivistö Konsta , Hankekoordinaattori
Porin kaupunki

Lahti Aleksi , Lehtori
KK-Tavastia

Lampela Johanna , Lehtori
Koulutuskuntayhtymä Tavastia / Kaurialan lukio

Lintu Olli
Porin kaupunki

Lintu Vilma , opettaja
Porin kaupunki

Pohjola Markku

Pouke Saara , opettaja
Porin kaupunki

Koulutuspoliittinen selonteko (Valtioneuvosto 2021) korostaa toisen asteen koulutuksessa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä uusia teknologioita hyödyntäen. Samalla OECD (Taguma et al. 2018) painottaa oppimisen siirtovaikutuksen merkitystä. Tämä posteri esittelee Opetushallituksen rahoittaman hankkeen tuotoksia, jossa kaksi lukiota Kanta-Hämeesta ja Satakunnasta ovat integroineet laajennettua todellisuutta (XR) opetukseensa.

Vaikka julkiset tavoitteet ovat selkeät, lukiolaisten jaksamisen ja digitaalisten taitojen haasteet kasvavat (Lukiolaisbarometri 2021, OKM 2023:17 ja 2023:36). Tekoälyn ja uusien teknologioiden haasteet ja mahdollisuudet lisäävät vaatimuksia työelämässä sekä toisella asteella. Hankkeemme osoittaa, miten näitä haasteita voidaan lähestyä innovatiivisesti.

Hankkeessa on hyödynnetty laajennettua todellisuutta ja ohjelmointia luomaan autenttisia oppimiskokemuksia. Erilaisia XR-sovelluksia, online-sisältöjä ja virtuaalisia oppimisympäristöjä on testattu osana opetusta. Hankkeen puitteissa opiskelijat ovat osallistuneet 3D-tilan suunnitteluun, rakentamiseen, ja etäopetuskokeiluihin virtuaalitodellisuudessa. Tavoitteena on laajentaa opintopolkujen tarjontaa ja vähentää tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta.

Laajennettua todellisuutta on sovellettu useissa oppiaineissa, kuten liikunnassa, opinto-ohjauksessa ja matematiikassa. Taitoperusteinen lähestymistapa ja siirtovaikutuksen hyödyntäminen ovat keskeisiä. Esimerkiksi kemian tunneilla on käytetty 3D-mallinnusta molekyylien visualisointiin, ja opinto-ohjauksessa on järjestetty virtuaalisia luentoja. Opiskelijoiden palaute on ollut positiivista, ja he ovat raportoineet oppimisen innostumisesta sekä osaamisen laajentumisesta.

Hankkeessa kehitetyt menetelmät ja kokeilut ovat osoittautuneet tehokkaiksi monilukutaidon ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä. Opiskelijat ovat oppineet hyödyntämään tekoälyä ja uusia teknologioita osana lukiopolkuaan. Tulokset osoittavat, että monipuolisten ja autenttisten oppimiskokemusten tarjoaminen XR:n avulla voi olla ratkaiseva tekijä opiskelijoiden motivaatiossa ja osaamisen kehittämisessä. Lisäksi, tämä hanke antaa mallin, miten vastaavia menetelmiä voidaan soveltaa muissa oppilaitoksissa.

Tämä posteri esittelee kattavasti hankkeen kokeiluja, havaintoja ja opetuksia, jotka ovat tärkeitä huomioon otettavia kaikille teknologian hyödyntämisen parissa työskenteleville tai sitä suunnitteleville koulutusammattilaisille. Posteri on osa esityskokonaisuutta, jossa hankkeen tuotoksia esitellään ITK-päivillä laajasti sekä mahdollisessa foorumiesityksessä että työpajassa. Tämän posterin tietojen avulla voit palata kuulemasi esityksen sisältöihin ja materiaaleihin!