Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Digipedataidot 0-100 ja luovat teknologiat
Hyvät käytänteet Tekoäly Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat
  • Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Rantanen Sanna yliopisto-opettaja  at Turun yliopisto


Aalto Anna-Reetta , yliopisto-opettaja
Turun yliopisto

Kangasniemi Iiris , projektitutkija
Itä-Suomen yliopisto

Latva-aho Jenni , projektitutkija
Jyväskylän yliopisto

Rantanen Sanna , yliopisto-opettaja
Turun yliopisto

Digipedataidot ja luovat teknologiat -koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien digipedagogisia taitoja ja digitaalista osaamista. Koulutusohjelman erityispiirteenä on sen kattavuus, sillä se kattaa digipedagogiikan kaikki osa-alueet. Koulutus jakautuu neljään osaan: perusteisiin, oppimisympäristöihin, eriyttämiseen ja luoviin teknologioihin. Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa koulutus verkossa joko itsenäisesti tai ohjatusti. Opettajille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää opetustaitojaan ja oppimisympäristöjä niin, että teknologia tukee oppimistavoitteita tehokkaasti. 

Koulutusohjelma vastaa jatkuvasti kasvaviin täydennyskoulutustarpeisiin ja tarjoaa ajantasaista ja tutkittua tietoa digipedagogiikan perusperiaatteista sekä uusimmista digitaalisen osaamisen osa-alueista. Koulutusohjelma päivitetään säännöllisesti vastaamaan nopeasti muuttuvan teknologian ja digipedagogiikan kehitystä. Tavoitteena on varmistaa, että opettajat pysyvät ajan tasalla ja voivat hyödyntää uusimpia pedagogisia innovaatioita omassa työssään.  

Luovien teknologioiden osuus käsittää teemoja, kuten STEAM-pedagogiikka, laajennetun ja virtuaalisen todellisuuden (AR/VR), tekoälyn, koneoppimisen, ohjelmoinnillisen ajattelun, tietoturvan ja kyberturvallisuuden, ja näiden pedagogisen hyödyntämisen. Tavoitteena on käsitellä näitä teemoja käytännönläheisesti ja integroida ne osaksi opettajien omaa opetusta. Koulutus tukee digitaalisten laitteiden ja sovellusten monipuolista ja pedagogisesti perusteltua käyttöä, samalla tukien oppijoiden aktiivista ja luovaa roolia oppimisprosessissa. Koulutuksen avulla opettajat voivat hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisprosessien suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja tulevaisuuden taitojen kehittämisessä. Lisäksi koulutus antaa opettajille valmiuksia ja tukea opetuksen eriyttämiseen, varmistaen siten opetuksellisen tasa-arvon huomioiden oppilaiden erilaiset lähtökohdat ja taitotason. Koulutus kannustaa opettajia huomioimaan oppijoiden yksilölliset tarpeet ja tukemaan heidän oppimispolkujaan. Teknologian avulla voidaan tarjota personoituja oppimiskokemuksia ja tukea erityistarpeita. Tekoälyn mahdollisuudet voivat myös tuoda helpotusta ja tukea opettajien arkipäivän haasteisiin. 
www,digipeda.fi