Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
TAOKin täydennyskoulutukset opettajille: Digipedagogiikkaa ja uutta teknologiaa
Opetusteknologia Tekoäly Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
 • Aikuiskouluttajat ja vapaan sivistystyön toimijat
 • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
 • Lukion opettajat

TAOKin täydennyskoulutukset opettajille: Digipedagogiikkaa ja uutta teknologiaa
Katto Leena Erityisasiantuntija  at Tampereen ammattikorkeakoulu


Katto Leena , erikoissuunnittelija
Tampereen ammattikorkeakoulu

Mäki-Ontto Tuomas , Lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu

Digitalisaatio ja teknologian kehitys haastavat opettajaa vuosi vuodelta enemmän. Sen lisäksi, että tulisi ottaa nopeasti haltuun uudet teknologiat, pitäisi samalla luoda ymmärrystä siitä, mitä hyötyä niistä on opetuksessa tai millaisia osaamistarpeita kehityskulut luovat tulevaisuuden työelämään.

Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu (TAOK) on jo vuosien ajan vastannut kentältä nousevaan koulutustarpeeseen Opetushallituksen rahoittamien täydennyskoulutushankkeiden avulla. Digityökalujen opetuskäytön koulutuksen lisäksi toivotaan yhteistä jakamista ja uuden oppimista myös lähiopetuksen monipuolistamisen ja oppijoiden aktivoinnin teemoista. Tarpeesta kertoo muun muassa kokemus aiemmista OPH-täydennyskoulutushankkeistamme. Laadukkaisiin digipeda-koulutuksiin on ilmoittautuneita enemmän kuin niihin osallistujia mahtuu.

Vuosien 2024 ja 2025 aikana toteutetaan useita täydennyskoulutuksia, joissa pedagogisesti mielekkään ja digitaalisuutta hyödyntävän opetuksen sekä uuden teknologian teemat ovat esillä. Tässä posteriesityksessä kerrotaan TAOKin tulevista täydennyskoulutuksista, joita ovat esimerkiksi:

 • Aktivoiva ja osallistava pedagogiikka oppilaitosympäristössä

 • Oppimisprosessin muotoilu verkko-oppimisympäristöihin

 • Pedagogin digitystä

 • Interaktiivisten verkkosisältöjen tuottaminen opetustyössä

 • DigiPedaPuffetti

 • Virtuaalitodellisuus opetuksessa

 • Lisätty todellisuus opetuksessa

 • Tekoäly ja opetus

 • 3D- ja 360-sisällöt opetuksessa 

TAOK järjestää koulutusta opettajille lisäten osaamista ja tarjoten työkaluja laadukkaan, pedagogisesti mielekkään ja digitaalisuutta hyödyntävän opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän lisäksi on tarjolla ajankohtaisten teknologioiden (AI, VR, AR, 3D, 360) opetuskäytön valmiuksien parantamiseen tähtäävää koulutusta.  Täydennyskoulutuksilla vastataan opettajien ajankohtaisiin osaamisen kehittämisen tarpeisiin, esimerkiksi viime aikoina paljon puhuttaneeseen tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä. Koulutuksissa on huomioitu opettajat, jotka ovat a) digitaalisuuden hyödyntämisessä vasta alkutaipaleella, b) haluavat laajentaa digipedagogista työkalupakkiaan sekä c) ovat jo valmiita toimimaan kollegan tukena ja digituutorina. Koulutukset tarjoavat sekä perustyökaluja että mahdollisuuden syventää aiempaa osaamista.

Posterin tavoitteena on tuoda opetusalan henkilöstölle suunnattua koulutustarjontaa esille ja vahvistaa niiden kautta opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista sekä tarjota työkaluja toteuttaa opetusta mielekkäällä, aktivoivalla, osallisuutta lisäävällä ja vuorovaikutusta vahvistavalla tavalla niin luokkahuoneessa kuin verkossa. QR-koodien avulla tarjotaan kävijälle mahdollisuus tutustua koko koulutustarjontaan ja koulutusten tarkempiin kuvauksiin.

Koulutusten lisäksi pyrimme jatkuvasti reagoimaan oppilaitosten tarpeisiin ja kehittämään koulutustarjontaa arjesta nousevien teemojen parissa. Oppilaitosten asiantuntijat kokevat ja näkevät ne arjen tarpeet, jotka kulloinkin ovat oppilaitosten osaamisen kehittämisessä ajankohtaisia. Siksi verkostoista nousevat teemat ovat tärkeimpiä vinkkejä uusien koulutusten suunnitteluun. Tavoitteemme on muodostaa koulutuksen järjestäjien kanssa yhteinen tapa ennakoida osaamistarpeita entistä paremmin. Kehittämisen lisäksi toivomme, että koulutuksen järjestäjät ja opettajat ovat aktiivisia ja ilmiantavat teemoja tuleviin koulutuksiin. Tämän posteriesityksen yhteydessä kävijät pääsevät kertomaan toiveistaan QR-koodin kautta.

Täydennyskoulutusten toteuttaja: Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu, TAOK

Rahoittaja: Opetushallitus