Tapahtuma Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 2024 alkaa 17. huhtikuuta 2024 klo 9.30.00 +0300
Haastavia asiakaspalvelutilanteita virtuaaliympäristössä
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Aseta suosikiksi
Kohderyhmä:
  • Ammatillinen oppilaitos: Asiantuntijat, suunnittelijat, ohjaajat, koordinaattorit
  • Ammatillinen oppilaitos: Opettajat
  • Ammatillinen oppilaitos: Rehtorit ja johtajat

Haastavia asiakaspalvelutilanteita virtuaaliympäristössä
Koponen Laura Digikoordinaattori  at Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia


Aho Teemu , Opettaja
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Koponen Laura , Digikoordinaattori
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Peltonen Marika , Opetusteknologian asiantuntija
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Pennanen Heini , Digikoordinaattori
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

Virtuaalisia ympäristöjä sekä erilaisia simulaattoreita hyödynnetään paljon jo teknisillä aloilla, lento- ja sotakoulutuksessa sekä ajoneuvokoulutuksessa. Turvallinen ympäristö sekä lukuisat toistot mahdollistavat oppimisen sekä osaamisen kehittymisen seurannan näiden digitaalisten laitteiden avulla. Virtuaaliympäristöissä tapahtuvilla harjoituksilla voidaan säästää kustannuksia sekä taata opiskelijoiden fyysinen turvallisuus. Simulaattorissa kuorma-auton rattiin voi lähteä kokemattomampikin autoilija ja vahingon sattuessa todellisia fyysisiä vahinkoja ei aiheudu. Yksikään ala ei ole puhtaasti tekniikkaa, vaan kaikkiin liittyy yleensä myös sosiaalinen ulottuvuus ja sosiaaliset tilanteet. Esittelemme puheenvuorossamme kehitteillä olevan virtuaalisen oppimisympäristön, joka on suunniteltu asiakastilanteiden harjoitteluun eri aloilla.

Nyt Erasmus+ hankkeessa VR4VETkehitettävä virtuaaliympäristö tarjoaa avatarilla suoritettavat virtuaaliset harjoitteet vähittäiskaupan, konsultoinnin, hotelli- ja ravintola- sekä hius- ja kauneuden alalle. Nämä harjoitukset ovat valmiiksi käsikirjoitettuja ja niissä on selkeät oppimistavoitteet. VR4VET -ympäristö tulee saataville sekä VR-laseille että tietokoneelle. Rakenteilla olevissa virtuaalisissa simulaatioissa opiskelija on aktiivinen toimija ja opettajan rooliksi jää alkuohjeistus sekä harjoitusten purkaminen suoritusten jälkeen. Uusi virtuaalinen ympäristö hyödyntää skenaarioissa uusinta puheentunnistuksen teknologiaa tai vaihtoehtoisesti tekstinä valittavia monivalintavastauksia. Tämä tarjoaa mahdollisimman hyvän ympäristön asiakaspalvelutilanteiden harjoitteluun. Harjoiteltavien asiakaspalvelutilanteiden suunnittelu aloitettiin määrittelemällä oppimistavoitteet ja virtuaalinen ympäristö ja harjoiteltavat skenaariot on luotu tukemaan näitä tavoitteita. Valmiiksi kirjoitettujen haastavien asiakaspalvelutilanteiden harjoittelun lisäksi ympäristöä voidaan käyttää myös vapaasti ilman valmista harjoitetta. Tämä mahdollistaa opettajien omien tehtävien harjoittelua virtuaalisessa ympäristössä. Ympäristöä voidaan hyödyntää esimerkiksi kielen oppimisen tukena ja kansainvälisen yhteistyön välineenä.

Hankkeen verkostossa on mukana neljä eri maata ja jokaisesta maasta on mukana sekä ammatillinen oppilaitos, että yritys. Yhteistyöyritykset etsittiin mukaan ensisijaisesti oppilaitoksen tarpeen mukaan – minkälaisen haastavan asiakaspalvelutilanteen harjoitteluun oppilaitoksessa kaivataan uusia menetelmiä. Näiden neljän ympäristön lisäksi sovelluksessa on oma ympäristönsä vapaaseen harjoitteluun, jossa voidaan harjoitella periaatteessa mitä vaan asiakaspalvelun tilannetta.

Esittelemme posterissa hankkeemme tavoitteet ja ympäristön. Tervetuloa kuulemaan lisää hankkeestamme ja virtuaalisesta oppimisesta!