Virtuaalitodellisuus opetuksessa, yhteistyö ja vuorovaikutus
Virtuaalitodellisuus opetuksessa, yhteistyö ja vuorovaikutus
Opetusteknologia Oppimisympäristöt Virtuaaliympäristöt
Kohderyhmä:
  • Erityisopettajat
  • Luokanopettajat
  • Peruskoulun aineenopettajat

Mattila Maria Tutkimusapulainen  at Tampereen Yliopisto


Mattila Maria , Tutkimusapulainen
Tampereen Yliopisto

Posterin pdf-versio

Virtuaalitodellisuus on moderni interaktiivinen teknologia, jota integroidaan jatkuvasti opetukseen sen tuomien uudenlaisten oppimismahdollisuuksien vuoksi. Erityisesti virtuaalitodellisuus vahvistaa vuorovaikutus- sekä yhteistyötaitoja, jotka ovat olennainen osa kouluarkea. Tämä tuore teknologia mahdollistaa sellaisia kokemuksia, mitä tavallisella oppitunnilla ei olisi mahdollista järjestää tai se vaatisi liikaa resursseja. Virtuaalitodellisuus (VR) on osa laajennettua todellisuutta (XR), mihin kuuluu myös lisätty todellisuus (AR). Laajennettu todellisuus tuo monella tapaa mielenkiintoa opittavaan aiheeseen. Oppiminen on tehokkaampaa, kun oppilas saa itse ottaa aktiivisen roolin oppimassaan aiheessa, kuten vuorovaikuttamalla reaaliaikaisesti virtuaalisten objektien kanssa ja saamalla välitöntä palautetta edistymisestään.  

Osana digitaalinen lukutaito koronapandemian jälkeen eli DiLiPoCo-hanketta pilotoimme keväällä 2023 XR-pajoja 11:lle hankekoulun luokalle. Syksyllä toteutimme varsinaiset pajat 15:lle tamperelaiselle perusopetuksen luokalle. Syksyn pajoihin osallistui n. 250 opiskelijaa sekä ala- että yläkouluista, mukaan lukien erityisluokkien oppilaita. Pajoissa keskityttiin virtuaalitodellisuuteen, mutta oppilaat saivat kokeilla myös lisättyä todellisuutta. Oppilaat saivat pelata Minecraftia VR-laseilla ja heidät jaettiin ryhmiin, joilla oli tietty tehtävä. Tehtävinä oli rakentaa yhdessä talo, eläinaitaus tai kasvimaa. Oppilaita kehotettiin myös pyytämään apua ensisijaisesti ryhmäläisiltään. Tavoitteena oli tutkia, toteutuuko ja vahvistuuko vuorovaikutus sekä yhteistyö ryhmien sisällä virtuaalitodellisuudessa. Pajoissa ensimmäinen huomio oli, että teknologia herätti paljon tunteita laidasta laitaan, mutta kuitenkin pääasiassa positiivisia tunteita. Myös eri ryhmät kommunikoivat keskenään ja auttoivat toisiaan esimerkiksi rakennusmateriaalien kanssa.  Opettajatkin kokeilivat VR-laseja ja pääsivät seuraamaan VR-ympäristössä luokkansa toimintaa. Saimme opettajilta hyvää palautetta oppilaiden keskinäisen vuorovaikutuksen määrästä tehtävän aikana. VR-ympäristö sai myös sellaiset oppilaat, jotka eivät muuten ole tekemisissä keskenään toimimaan yhdessä. 

VR- ja AR-kokemuksen lisäksi, oppilaat saivat pelata tietokoneella Minecraft Education Editionia. Oppilailta palautteena oli, että Minecraftia oli helpompi pelata tietokoneella, mutta virtuaalilaseilla pelaaminen oli mielenkiintoisempaa ja hienompaa kokemukseltaan.  

VR-osuuden jälkeen oppilaat täyttivät kyselyn, jossa kysyttiin kokemuksia, aikaansaannoksia sekä yhteistyön toteutumisesta. Myös opettajat täyttivät kyselyn. Alustavasti molempien kyselyiden palaute on ollut myönteistä ja tulokset näyttävät hyvinkin lupaavilta. Kyselyjen läpikäynti on toistaiseksi meneillään, joten kokonaisuutta on vielä vaikea arvioida. Uskomme kuitenkin pajojen perusteella, että virtuaalitodellisuus todella tukee oppilaiden yhteistyötä ja vuorovaikutustaitoja, sekä tuo lisää merkityksellisyyttä opiskeluun. Tätä kaikkea sekä pian valmiita tuloksia haluaisimme tiivistetysti tuoda posterilla esiin.